1
00:00:08,008 --> 00:00:12,179
- Poslední báseň, kterou jsi četla.
- "Ve světle dvou měsíců."

2
00:00:12,387 --> 00:00:14,681
Měla by sem jí poznat...?

3
00:00:14,890 --> 00:00:19,394
Byly jsme obě mladé a naivní.
Chtěly jsme všechno vědět.

4
00:00:19,686 --> 00:00:23,982
Něco jsme cítily
a divily jsme se, co to znamená.

5
00:00:24,399 --> 00:00:26,568
Ale ty jsi ji nazvala správně.

6
00:00:26,777 --> 00:00:31,573
Tehdy jsem ji začala psát,
byla slabá a nejasná.

7
00:00:32,199 --> 00:00:35,118
V posledních letech
jsem ji od základu změnila.

8
00:00:35,452 --> 00:00:39,831
Teď je už konečně hotová.
Dnes jsem ji recitovala poprvé.

9
00:00:40,123 --> 00:00:43,377
- Nezapomenu na to.
- To doufám.

10
00:00:43,585 --> 00:00:45,754
Tam byl náš život jednodušší.

11
00:00:46,505 --> 00:00:50,259
Mrzí tě,
že jsi se rozhodla přijít sem?

12
00:00:50,551 --> 00:00:51,718
Někdy.

13
00:00:53,679 --> 00:00:57,015
Jen někdy. A ty?

14
00:00:57,432 --> 00:01:00,561
Všude by jsem byla stejná.

15
00:01:02,646 --> 00:01:06,817
- Dnes byl těžký den.
- Velmi jsem tě zdržela.

16
00:01:07,025 --> 00:01:11,822
Ráno mám další představení a potom
se připravuji na cestu na Zem.

17
00:01:12,155 --> 00:01:15,492
Doufám, že lidé
dokážou ocenit to bohatství ducha.

18
00:01:15,659 --> 00:01:19,037
Jestliže náhodou ne,
tak půjdu do důchodu...

19
00:01:19,246 --> 00:01:23,417
...a do konce života
se budu učit zpěvy Heefa.

20
00:01:23,625 --> 00:01:26,753
Jsem ráda, že jsi tady, Mayan.

21
00:01:35,304 --> 00:01:39,349
- Můžu tě doprovodit?
- Děkuji drahá, netřeba.

22
00:01:39,558 --> 00:01:43,103
........