1
00:00:00,000 --> 00:00:01,751
Probudili jste se do nového světa.

2
00:00:03,540 --> 00:00:07,059
Osvobodil jsem vás a spolu
můžeme vybudovat novou Azru.

3
00:00:07,060 --> 00:00:08,599
Kdo jsi k sakru ty?

4
00:00:08,600 --> 00:00:11,260
Jsem Kannin. Tvá sestra.

5
00:00:11,261 --> 00:00:13,345
Od tohohle momentu

6
00:00:13,346 --> 00:00:15,056
budeš po mém boku

7
00:00:17,300 --> 00:00:19,390
- Co Pilgrim chce?
- Projev úcty.

8
00:00:19,394 --> 00:00:20,852
Jídlo a zásoby.

9
00:00:20,853 --> 00:00:22,839
Je slabý, protože probudil spící.

10
00:00:22,840 --> 00:00:25,849
Musíš udeřit teď, dokud
jeho síla není obnovena.

11
00:00:25,850 --> 00:00:28,120
Pilgrim! Pilgrim! Pilgrim!

12
00:00:28,160 --> 00:00:29,510
Pilgrim! Pilgrim!

13
00:00:38,470 --> 00:00:40,639
Donutila jsi mě přijít znovu.

14
00:00:40,640 --> 00:00:42,332
Splnili jsme tvá přání.

15
00:00:42,333 --> 00:00:44,793
Symbol Azry je na stěnách

16
00:00:44,794 --> 00:00:47,219
a na každé zatracené vlajce.

17
00:00:47,220 --> 00:00:48,298
To je správně.

18
00:00:48,299 --> 00:00:51,008
Ale nikde nevidím své obilí.

19
00:00:51,009 --> 00:00:53,302
Říkala jsem ti.

20
00:00:53,303 --> 00:00:57,389
Splníme tvoje požadavky
nejlépe jak to půjde.

21
00:00:57,390 --> 00:00:59,719
A já jsem ti říkala, co se stane,

22
00:00:59,720 --> 00:01:02,359
pokud nedodáte to,

23
00:01:02,360 --> 00:01:04,731
co dlužíte.

24
00:01:06,482 --> 00:01:08,151
Proč to neřekneš mě?

........