1
00:01:08,221 --> 00:01:08,764
Seržant!

2
00:01:08,764 --> 00:01:10,726
Áno, môj veliteľ.
Poďte sem.

3
00:01:11,766 --> 00:01:12,959
Dajte mi mapu.

4
00:01:14,143 --> 00:01:16,145
Kvôli bombardovaniu nemôžeme pokračovať.

5
00:01:16,187 --> 00:01:17,605
Máme sa tu kde skryť?

6
00:01:17,647 --> 00:01:18,690
<i>Hlupák!</i>

7
00:01:18,731 --> 00:01:19,899
S tým čo vezieme?

8
00:01:19,941 --> 00:01:21,401
Uvedomujete si čo sa nám stane,

9
00:01:21,442 --> 00:01:23,403
ak náklad nedovezieme bezpečne do Berlína?

10
00:01:23,444 --> 00:01:24,571
Ruský front.

11
00:01:25,905 --> 00:01:28,575
<i>Áno. Prídeme práve včas na zimné športy.</i>

12
00:01:31,160 --> 00:01:33,913
Aha ... sme len niekoľko minút

13
00:01:33,913 --> 00:01:35,915
od väzeňského vojnového tábora.

14
00:01:35,957 --> 00:01:37,667
To je miesto, kam pôjdeme.

15
00:01:37,709 --> 00:01:39,168
Bude náš náklad v bezpečí kapitán?

16
00:01:39,210 --> 00:01:42,338
Spojenci by nikdy nebombardovali
svojich vlastných mužov.

17
00:01:42,380 --> 00:01:47,259
Tábor 13. Najtvrdší zajatecký tábor
celého Nemecka.

18
00:01:53,088 --> 00:01:55,310
Čo ak nás veliteľ Klink chytí?

19
00:01:55,351 --> 00:01:57,937
Väzni majú povolenú
jednu hodinu rekreácie denne.

20
00:01:57,979 --> 00:01:59,931
Zmeškám volejbalový zápas.

21
00:02:02,275 --> 00:02:04,277
Voniate pekne.

22
00:02:04,277 --> 00:02:06,821
Chlapci mi zohnali trochu vody po holení.

23
00:02:09,157 --> 00:02:10,783
Je to veľmi vzrušujúce.

24
00:02:10,783 --> 00:02:12,727
Volá sa
Bezpodmienečné odovzdanie.
........