1
00:00:48,525 --> 00:01:20,304
Titulky 27.4.2019
Andrea1717

2
00:01:23,079 --> 00:01:24,574
India...

3
00:01:26,094 --> 00:01:34,216
civilizácia, bohatá na kultúru
s prirodzenou vášňou k životu.

4
00:01:35,337 --> 00:01:37,412
Prosperujúca krajina,

5
00:01:38,615 --> 00:01:41,827
vždy vítajúca návštevníkov
s otvorenou náručou.

6
00:01:44,318 --> 00:01:51,843
Ale nie všetci návštevníci,
prichádzali s čestnými úmyslami,

7
00:01:52,245 --> 00:01:57,557
keď za temných nocí začalo
klíčiť násilie a utrpenie,

8
00:01:58,075 --> 00:02:02,869
vlasť zrodila,

9
00:02:05,668 --> 00:02:07,902
Manikarniku!

10
00:02:29,753 --> 00:02:31,240
Ohromujúce!

11
00:02:32,112 --> 00:02:35,746
Len zriedkavo vidieť také čiary osudu.

12
00:02:35,909 --> 00:02:37,472
Jej duša je požehnaná.

13
00:02:37,827 --> 00:02:39,226
Aké jej máme dať meno?

14
00:02:39,629 --> 00:02:43,378
Ako večný plameň v posvätnom
horskom priesmyku Manikarnika,

15
00:02:43,503 --> 00:02:48,019
jej meno bude dútnať
v srdci každého Inda.

16
00:02:49,696 --> 00:02:52,765
Žiadne iné meno ako Manikarnika,
klenot Bohov, nie je vhodné.

17
00:02:54,164 --> 00:02:55,766
Bude moja dcéra žiť dlhý život?

18
00:02:55,967 --> 00:03:00,195
Či bude žiť dlhý život,
alebo nie, to neviem.

19
00:03:01,202 --> 00:03:05,632
Ale jej meno sa
s istotou zapíše do dejín.

20
00:03:08,268 --> 00:03:10,224
Tak ako Boh Ram.

21
00:03:11,509 --> 00:03:13,781
Bude vytrvalá.

22
00:03:30,119 --> 00:03:31,960
Tiger, bežme!

23
00:03:32,401 --> 00:03:34,798
........