1
00:01:34,511 --> 00:01:36,679
Podobáš sa na mamku.

2
00:01:39,516 --> 00:01:41,351
Oddychuj.

3
00:01:42,018 --> 00:01:43,561
Zlatinko.

4
00:01:44,604 --> 00:01:46,189
Myslím, že táto sa ti bude páčiť.

5
00:01:46,940 --> 00:01:48,858
Čo tu kurva vy dvaja robíte?

6
00:01:49,275 --> 00:01:50,777
Aj tebe dobré ráno, Pete.

7
00:01:51,778 --> 00:01:54,114
Pán Sunshine je tento chlapík.

8
00:01:54,572 --> 00:01:58,368
Ty nie si otravný bastard,
ako tvoj otec, že, Mikey?

9
00:01:58,451 --> 00:02:00,370
- Pravdaže nie si.
- Kde je Marie?

10
00:02:00,453 --> 00:02:03,248
Bežala do Newportu,
aby zohnala veci na krst.

11
00:02:03,331 --> 00:02:06,018
- Nedvíhal si telefón.
- Ja a T sme tvoji au-pair.

12
00:02:06,042 --> 00:02:09,003
Deti sú Sakra peknučké.
Vôbec nevyzerá ako ty.

13
00:02:16,427 --> 00:02:17,804
Budeš tu len tak stáť?

14
00:02:20,390 --> 00:02:22,851
Nechaj všetko dnu.
V aute je toho viac.

15
00:02:26,354 --> 00:02:28,874
Nikto iný nepomohol postrážiť Mikeyho,
okrem Strašidla a Vyjebanca?

16
00:02:28,898 --> 00:02:31,860
Nechala som ho s jeho tetou a policajtom,
čo viac ešte chceš?

17
00:02:31,943 --> 00:02:34,154
Aby neboli v mojom dome,
keď sa vrátim domov.

18
00:02:34,237 --> 00:02:37,157
Ty a T ste sa od detstva nemali v láske,
a mňa to už unavuje.

19
00:02:37,740 --> 00:02:40,180
Ježiši. Ostalo niečo ešte v
Newporte okrem prázdnych poličiek?

20
00:02:41,744 --> 00:02:44,372
Na krst tam nájdeš veľmi
veľa výstredných kúskov.

21
00:02:44,455 --> 00:02:46,541
Vzala som dokonca nejaké
vyšívané vreckovky.

22
00:02:46,624 --> 00:02:49,385
Uvedomila som si, že si poplačeme.
........