1
00:00:22,210 --> 00:00:23,040
Tady jsi.

2
00:00:23,080 --> 00:00:25,852
Thomasi? Kde jsi byl?

3
00:00:25,889 --> 00:00:28,526
Říkals, že tu bude jídlo.
Bezva večírek.

4
00:00:29,123 --> 00:00:30,834
Tvůj syn začíná být protivný z hladu.

5
00:00:30,933 --> 00:00:32,973
Jo, už půjdem, můžeme?

6
00:00:33,491 --> 00:00:36,527
Poslyšte! Zůstaňte na místě.

7
00:00:36,626 --> 00:00:40,447
Odemkněte svá zařízení
a bez prodlení je odevzdejte.

8
00:00:40,558 --> 00:00:43,580
- Evane, co se děje?
- Nejspíš došlo k úniku informací.

9
00:00:45,223 --> 00:00:47,723
Aarone, co se stalo?

10
00:00:48,450 --> 00:00:51,365
Řídím se rozkazy, pane Myersi.
Počkejte, než na vás dojde řada.

11
00:00:51,489 --> 00:00:53,170
<i>Mlčte! Pohyb!</i>

12
00:00:59,897 --> 00:01:04,560
Vyřešili jsme tetování. Došlo k úniku
informací ve výzkumném zařízení.

13
00:01:04,600 --> 00:01:07,647
Electro Velocity Center, neboli EVC.

14
00:01:07,684 --> 00:01:10,899
Vyrábí vesmírné roboty.
Připomíná to tam Star Wars.

15
00:01:10,936 --> 00:01:12,630
Nemělo by to řešit
kybernetické oddělení?

16
00:01:12,667 --> 00:01:17,520
Ano, ale pak se přišlo na propojení
odcizeného souboru s tetováním.

17
00:01:17,719 --> 00:01:22,255
Jde o sérii čísel odpovídajících
tajnému vládnímu projektu.

18
00:01:22,300 --> 00:01:24,826
Je tak tajný,
že nám o něm nechtějí nic říct.

19
00:01:24,876 --> 00:01:28,113
- Seženu povolení.
- Mezitím máme stopu.

20
00:01:28,150 --> 00:01:31,457
Technici našli
tenhle Bluetooth vysílač.

21
00:01:31,494 --> 00:01:34,053
Byl spárovaný se sítí air gap

22
00:01:34,090 --> 00:01:37,050
v počítačích na 25. patře EVC.

........