1
00:00:06,952 --> 00:00:08,261
Kdy můžu vidět svého syna?

2
00:00:08,286 --> 00:00:10,490
Hned, jak tu skončíme, můžeme Vás
vzít do dětského domova.

3
00:00:10,515 --> 00:00:12,434
Co se stalo Adamovi a Bess?

4
00:00:12,459 --> 00:00:14,275
Vypadá to, že byli otráveni.

5
00:00:14,300 --> 00:00:16,878
Mysleli jsme, že Adam a Bess
byli Julianovi rodiče.

6
00:00:16,903 --> 00:00:18,227
Ne, žijí na mém pozemku.

7
00:00:18,252 --> 00:00:20,441
Brali ho na víkend k
Niagárským vodopádům.

8
00:00:20,466 --> 00:00:22,618
Když mluvila o tom, kde bydlí,

9
00:00:22,643 --> 00:00:24,912
trochu tě to rozhodilo.
O co šlo?

10
00:00:24,937 --> 00:00:26,722
Jmenuje se to tam Mosswood Grove.

11
00:00:26,747 --> 00:00:30,018
Spolužačka Heather se s nimi zapletla

12
00:00:30,027 --> 00:00:31,587
a už jsme o ní nikdy neslyšeli.

13
00:00:31,613 --> 00:00:32,843
Sophie říkala, že tihle lidé

14
00:00:32,852 --> 00:00:34,663
to berou dost vážně.

15
00:00:34,672 --> 00:00:36,253
Vsadím se, že cokoliv tam dole dělají,

16
00:00:36,278 --> 00:00:39,249
je zajímavější, než co děláme my.

17
00:00:39,309 --> 00:00:40,428
Tak jdeme.

18
00:00:40,438 --> 00:00:42,419
Když mluvíte o práci,

19
00:00:42,428 --> 00:00:44,369
co přesně to znamená?

20
00:00:44,379 --> 00:00:47,339
Je jednodušší to zažít než vysvětlit.

21
00:00:47,349 --> 00:00:50,114
Všichni máme stín.
Vše to dobré a zlé v nás,

22
00:00:50,139 --> 00:00:51,379
co se snažíme skrýt.

23
00:00:51,388 --> 00:00:53,369
My na ten stín posvítíme světlem.

24
00:00:53,379 --> 00:00:55,254
Ten chlap v baráku, s tím culíkem-
........