1
00:00:01,750 --> 00:00:04,400
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:05,091 --> 00:00:06,258
Sundej jí šaty.

3
00:00:06,326 --> 00:00:09,128
Já to takhle nechtěl.
Ale to, co cítím k tobě...

4
00:00:11,431 --> 00:00:14,192
Zaslechl jsem pár slov
o vašem domě.

5
00:00:14,665 --> 00:00:17,767
A také o potěšeních,
která nabízí.

6
00:00:17,835 --> 00:00:21,137
Surovec touží po drsných rukou.

7
00:00:21,205 --> 00:00:23,573
Pojď tedy, chci mít tvůj zadek rychle.

8
00:00:23,640 --> 00:00:27,076
Na jednu noc jste
pány tohoto domu.

9
00:00:27,144 --> 00:00:29,545
Vzrušující nabídka.

10
00:00:29,613 --> 00:00:31,047
Tullius bude vykřikovat,

11
00:00:31,115 --> 00:00:33,616
dokud to nezachytí uši Tita.

12
00:00:33,684 --> 00:00:35,852
Tedy musíme jeho jazyk
zaneprázdnit.

13
00:00:39,223 --> 00:00:41,691
Občanka Říma.
Mrtvá v mém domě.

14
00:00:43,393 --> 00:00:44,727
Ty bys zrušil mé manželství?

15
00:00:44,795 --> 00:00:48,531
Takové rozhodnutí
učiníš ty sám.

16
00:00:48,599 --> 00:00:50,199
Nebo odejdeš z domu
po jejím boku.

17
00:01:04,259 --> 00:01:09,134
SPARTAKUS:
BOHOVÉ ARÉNY

18
00:01:10,431 --> 00:01:12,673
Zúčtování

19
00:01:32,745 --> 00:01:34,747
Jak ses dostal přes stráže?

20
00:01:34,747 --> 00:01:38,501
Proti tak silnému
úmyslu byly slabé.

21
00:01:38,501 --> 00:01:40,420
Riskuješ odhalení.

22
00:01:40,420 --> 00:01:43,623
Riskoval bych cokoli.
Pro tebe.

23
........