1
00:00:15,766 --> 00:00:19,311
Velvyslanče Koshi,
můžu pro vás něco udělat?

2
00:00:19,520 --> 00:00:24,316
- Rád bych využil vaše služby.
- Na co?

3
00:00:24,858 --> 00:00:26,944
- Obchodně.
- Jaký druh obchodu?

4
00:00:27,861 --> 00:00:29,112
Důležitý.

5
00:00:29,321 --> 00:00:34,243
Ráda bych vám pomohla ale
jsou určité věci, které musím znát.

6
00:00:34,451 --> 00:00:40,499
- To nemluvím o povoleních...
- Všechno vyřízené. I zaplacené.

7
00:00:40,999 --> 00:00:46,755
Setkáme se v červené 3
v hodině přeskakování.

8
00:00:49,758 --> 00:00:52,386
"hodině přeskakování"?

9
00:00:53,929 --> 00:00:59,142
Minbarijská lodi 969,
můžete přistát v doku 17.

10
00:01:03,647 --> 00:01:09,570
Transport Autara na kolonie Jupitera
odlétá z doku 18.

11
00:01:09,778 --> 00:01:12,489
Dotaz: Linková loď Calisto.

12
00:01:12,698 --> 00:01:19,079
Linková loď Calisto zakotví
v doku 12 za sedm minut.

13
00:01:20,622 --> 00:01:26,378
Cestující s místenkami na let se
spojí co slečnou Uru v červené 7.

14
00:01:40,350 --> 00:01:42,102
Kráčející smrt?

15
00:01:43,353 --> 00:01:44,396
Kráčející smrt.

16
00:01:44,605 --> 00:01:46,064
Kráčející smrt!

17
00:02:02,539 --> 00:02:03,999
Pusťte mě!

18
00:02:04,208 --> 00:02:09,213
Ona musí zemřít!
Ona je Kráčející smrt! Kráčející smrt!

19
00:02:19,348 --> 00:02:22,559
Byl jsem u toho, na počátku
Třetího věku lidského druhu...

20
00:02:22,768 --> 00:02:25,896
... 10 let po válce s Minbari.

21
00:02:26,104 --> 00:02:29,149
Projekt Babylon
byl uskutečněním dávného snu.

22
00:02:29,566 --> 00:02:32,694
Jeho cíl: vytvoření místa,
........