1
00:00:07,125 --> 00:00:09,919
-Máta.
-Správně, máta.

2
00:00:10,002 --> 00:00:12,880
Pěstuješ mátu, já taky, abych ji měla do...

3
00:00:12,964 --> 00:00:14,507
Ano, můžeš.

4
00:00:15,925 --> 00:00:16,759
Děkuju.

5
00:00:22,765 --> 00:00:24,392
Můžu se zeptat proč?

6
00:00:26,102 --> 00:00:29,647
Jsi můj děda. Proč to přede mnou tajíš?

7
00:00:33,317 --> 00:00:36,446
Protože před dávnou dobou
jsem dal slib.

8
00:00:38,281 --> 00:00:40,616
Slib, že budeš lhát svojí vnučce?

9
00:00:42,034 --> 00:00:44,412
Proč by to po tobě někdo chtěl?

10
00:00:47,498 --> 00:00:49,292
Abys byla v bezpečí.

11
00:00:52,920 --> 00:00:54,505
Ty znáš jeho identitu.

12
00:00:57,759 --> 00:00:58,593
Znám.

13
00:01:01,804 --> 00:01:02,638
Kdo je to?

14
00:01:04,891 --> 00:01:06,893
A jakou má spojitost s mojí matkou?

15
00:01:08,144 --> 00:01:10,980
Vím, že se neutopila v Cape May.

16
00:01:11,063 --> 00:01:14,776
Za šest měsíců pomáhala tomu,
kdo se vydává za Reddingtona,

17
00:01:14,859 --> 00:01:17,111
<i>stát se Reddingtonem. Mám důkaz.</i>

18
00:01:17,779 --> 00:01:20,281
Co se stalo během těch šesti měsíců?

19
00:01:21,491 --> 00:01:23,743
Mezi večerem, kdy se matka měla utopit,

20
00:01:23,826 --> 00:01:27,497
a dnem, kdy Reddington vstal z mrtvých?

21
00:01:30,666 --> 00:01:31,626
Co se stalo?

22
00:01:58,820 --> 00:02:00,196
<i>Pro většinu lidí</i>

23
00:02:00,613 --> 00:02:02,824
přichází křtiny brzy.

24
00:02:03,825 --> 00:02:07,370
<i>Moje dcera musela čekat</i>
<i>na znovuzrození půlku života.</i>

........