1
00:00:23,096 --> 00:00:24,530
Maya Travis.

2
00:00:27,493 --> 00:00:28,960
Už?

3
00:00:29,136 --> 00:00:30,470
<i>Bylo to dlouhých osm měsíců,

4
00:00:30,504 --> 00:00:32,289
<i>a proces, který rozdělil národ

5
00:00:32,314 --> 00:00:34,440
<i>- je skoro u konce.
- Jsou zpátky.

6
00:00:34,475 --> 00:00:36,709
<i>Megastar Severen "Sevvy" Johnson

7
00:00:36,743 --> 00:00:40,079
<i>čelil obvinění z ubodání
exmanželky, Cassandry Johnson,

8
00:00:40,113 --> 00:00:43,449
<i>a její přítelkyně Nancy Weeks
k smrti téměř před rokem.

9
00:00:43,484 --> 00:00:46,085
<i>V Londýně narozený herec
vzal Hollywood útokem

10
00:00:46,119 --> 00:00:48,454
a stal se součástí americké kinematografie

11
00:00:48,489 --> 00:00:51,324
<i>až do brutálních vražd,
které otřásly Los Angeles.

12
00:00:51,358 --> 00:00:52,458
Ačkoli známý právník Ezra Wolf

13
00:00:52,493 --> 00:00:55,461
pokusil přesvědčit porotu
pomocí agresivní obhajoby

14
00:00:55,496 --> 00:00:56,629
a vykreslil Johnsona jako oběť

15
00:00:56,663 --> 00:00:59,131
<i>rasismu a policejního pochybení,

16
00:00:59,166 --> 00:01:01,517
<i>ostřílená žalobkyně, Maya Travis,
obhajobu odvracela

17
00:01:01,542 --> 00:01:03,669
<i>silnými důkazy Johnsonovy viny.

18
00:01:03,704 --> 00:01:05,805
<i>Všichni víme,
jaký verdikt dnes očekáváme.

19
00:01:42,309 --> 00:01:43,476
Mayo!

20
00:01:43,510 --> 00:01:45,611
Mrcho!

21
00:01:45,646 --> 00:01:46,846
Běž a dostaň ho, Mayo! Dostaň ho!

22
00:01:51,251 --> 00:01:52,685
Uklidněte se!

23
00:02:01,595 --> 00:02:05,865
Kalifornský Vrchní soud
pro okres Los Angeles.
........