1
00:01:05,107 --> 00:01:06,316
Mám kůži.

2
00:01:06,692 --> 00:01:09,152
Všech textur a odstínů.

3
00:01:09,987 --> 00:01:11,280
Na prodej.

4
00:01:13,907 --> 00:01:15,617
Nemám žádné peníze.

5
00:01:16,326 --> 00:01:19,454
Mám jen tohle dřevo,
které chci prodat za jídlo.

6
00:01:21,290 --> 00:01:22,708
Takže obchod.

7
00:01:30,257 --> 00:01:31,383
Jasan.

8
00:01:31,967 --> 00:01:34,678
Dub. Velmi dobré dřevo.

9
00:01:49,610 --> 00:01:50,652
Ne!

10
00:01:51,320 --> 00:01:52,696
Ne, chlapče.

11
00:01:53,572 --> 00:01:55,199
Limitovaná edice.

12
00:01:55,407 --> 00:01:57,951
Musel bys
pokácet každý strom v Anglii.

13
00:01:58,035 --> 00:01:59,953
Pojď. Tady.

14
00:02:03,957 --> 00:02:05,667
Líbí se ti chlapci,

15
00:02:06,376 --> 00:02:09,129
- nebo děvčata?
- Hledám jednu dívku.

16
00:02:11,548 --> 00:02:13,467
Hledáš ztracenou lásku.

17
00:02:14,760 --> 00:02:16,720
Proč jsi to neřekl hned?

18
00:02:17,387 --> 00:02:18,680
Jaká byla?

19
00:02:21,725 --> 00:02:22,935
Sáhni si.

20
00:02:25,145 --> 00:02:26,563
Dotkni se jí.

21
00:02:35,989 --> 00:02:38,450
Nevím jistě,
jestli bych ji poznal.

22
00:02:38,617 --> 00:02:40,786
Dotkl jsem se jí jen jednou.

23
00:02:41,119 --> 00:02:43,664
Potom potřebuješ
veškeré své smysly.

24
00:03:03,058 --> 00:03:04,643
Pomalu, chlapče.
........