1
00:00:04,630 --> 00:00:06,125
- John?
- Áno.

2
00:00:06,149 --> 00:00:08,697
Poď sem. Asi vidím Mars.

3
00:00:08,721 --> 00:00:11,463
Hneď som tam, bejby.
Len si pichnem inzulín.

4
00:00:12,725 --> 00:00:15,032
Nieže tam zaspíš.

5
00:00:17,078 --> 00:00:18,881
Neviem.

6
00:00:18,905 --> 00:00:21,884
Mohla by to byť mimozemská
vesmírna loď.

7
00:00:21,908 --> 00:00:23,882
Alebo nejaký hmyz na objektíve.

8
00:00:25,425 --> 00:00:27,827
Ale vážne si myslím, že je to Mars.

9
00:00:28,512 --> 00:00:30,482
Prídeš sa pozrieť?

10
00:00:38,795 --> 00:00:39,815
Zlato?

11
00:00:41,150 --> 00:00:43,321
Vedela som, že zaspíš.

12
00:00:44,194 --> 00:00:46,170
Vedela som to.

13
00:00:48,065 --> 00:00:49,632
Si celý zamrznutý.

14
00:00:50,075 --> 00:00:51,764
Prečo si taký studený?

15
00:00:53,853 --> 00:00:55,205
John?

16
00:00:55,855 --> 00:00:58,008
Preboha.

17
00:00:58,032 --> 00:00:59,511
John?

18
00:01:00,335 --> 00:01:01,644
Preber sa!

19
00:01:03,907 --> 00:01:08,714
Predstavujem si vankúš starého mládenca.

20
00:01:09,739 --> 00:01:11,978
Zrejme so súkromným priestorom
"dojo" na meditáciu.

21
00:01:12,002 --> 00:01:13,632
Zrejme.

22
00:01:15,832 --> 00:01:20,378
A celý priestor iba
pre tvoje obleky.

23
00:01:23,448 --> 00:01:25,774
Musím niekedy vidieť tvoj byt.

24
00:01:25,798 --> 00:01:28,975
Uvidíš. Nabudúce.
........