1
00:01:02,381 --> 00:01:03,582
Děkuji.

2
00:01:36,495 --> 00:01:38,615
Po třiceti letech proslovů a řečí,

3
00:01:38,616 --> 00:01:41,807
jsme se zde dnes večer sešli,
abychom slavili mezi přáteli.

4
00:01:42,527 --> 00:01:46,669
Protože druhé letiště v Neapoli
už není pouhý sen,

5
00:01:47,389 --> 00:01:48,760
ale stává se skutečností.

6
00:01:54,592 --> 00:01:58,714
Nejdřív bych rád poděkoval
paní domu, obdivuhodné ženě,

7
00:01:59,574 --> 00:02:02,645
která dnes stojí v čele
tohoto konsorcia.

8
00:02:02,786 --> 00:02:05,837
Doktorce Tizianě Palumbo.

9
00:02:26,705 --> 00:02:29,996
GOMORA IV.
12. díl

10
00:02:34,648 --> 00:02:36,848
Krvácení zcela ustalo,

11
00:02:36,849 --> 00:02:39,779
plodový vak je neporušený,
flowmetrie je v pořádku,

12
00:02:39,780 --> 00:02:41,011
měla jste štěstí.

13
00:02:41,641 --> 00:02:44,902
Podle mě můžete být
převezena zpět do vazební věznice.

14
00:02:45,763 --> 00:02:48,884
Dobře, doktore,
právě vychází.

15
00:02:52,706 --> 00:02:56,827
Pojďte za mnou, paní Santore,
odvezu vás do věznice.

16
00:03:07,832 --> 00:03:08,851
Co pro mě máš?

17
00:03:08,852 --> 00:03:10,832
Levantovi se opět pokusili
zabít Patriziu,

18
00:03:10,833 --> 00:03:12,984
ale ustála to,
odvezli ji do nemocnice.

19
00:03:13,674 --> 00:03:14,853
- A jak je na tom teď?
- Nevím.

20
00:03:14,854 --> 00:03:17,845
Než ji odvezli, poslala vzkaz,
je to žádost.

21
00:03:17,846 --> 00:03:19,046
Jaký vzkaz?

22
00:03:19,636 --> 00:03:23,868
Ve vězení dál být nechce, ale má jen
........