1
00:01:04,356 --> 00:01:06,441
- Kouří.
- Je to neobvyklé?

2
00:01:06,525 --> 00:01:07,985
Už jste ji někdy viděl kouřit?

3
00:01:08,068 --> 00:01:10,696
Byla tu jen pár dnů.
Řekl bych, že ne.

4
00:01:11,154 --> 00:01:14,157
Utekla z kliniky
a teď se dobrovolně vrátila.

5
00:01:15,492 --> 00:01:16,910
Možná dostala váš vzkaz.

6
00:01:16,994 --> 00:01:19,329
Vyžádala si vás, doktore Percy.

7
00:01:24,710 --> 00:01:26,712
Kým byla na recepci?

8
00:01:28,338 --> 00:01:31,550
- Myslíte OA, nebo Nina?
- Jo, jaké jméno použila?

9
00:01:32,426 --> 00:01:34,511
Řekla, že se jmenuje Nina.

10
00:01:36,430 --> 00:01:38,724
Disociativní porucha identity?

11
00:01:40,100 --> 00:01:43,729
Tak se dnes říká
poruše více osobností.

12
00:01:43,979 --> 00:01:46,857
Jo. Přesně na to jsem myslel.

13
00:01:50,194 --> 00:01:51,195
Jo.

14
00:01:53,322 --> 00:01:55,616
Proč jsem na to nepřišel dřív?

15
00:01:55,866 --> 00:01:58,911
Nebuďte na sebe přísný.
Správná diagnóza vyžaduje čas.

16
00:01:58,994 --> 00:02:01,330
Běžte tam a přiveďte ji nahoru.

17
00:02:02,080 --> 00:02:05,417
Snad přijdeme na to,
s jakou osobností máme tu čest.

18
00:02:06,126 --> 00:02:10,339
Mohla by předstírat, že je Nina,
abychom ji propustili z léčení dříve.

19
00:02:29,149 --> 00:02:30,359
Co se děje?

20
00:02:30,442 --> 00:02:32,361
Nevím. Něco cítím.

21
00:02:33,820 --> 00:02:34,988
Myslím.

22
00:02:38,951 --> 00:02:40,035
Angie?

23
00:02:41,912 --> 00:02:43,372
Jdeme dovnitř.

........