1
00:00:59,910 --> 00:01:01,110
Děkuji.

2
00:01:34,610 --> 00:01:36,729
Po třiceti letech proslovů a řečí,

3
00:01:36,730 --> 00:01:39,920
jsme se zde dnes večer sešli,
abychom slavili mezi přáteli.

4
00:01:40,640 --> 00:01:44,780
Protože druhé letiště v Neapoli
už není pouhý sen,

5
00:01:45,500 --> 00:01:46,870
ale stává se skutečností.

6
00:01:52,700 --> 00:01:56,820
Nejdřív bych rád poděkoval
paní domu, obdivuhodné ženě,

7
00:01:57,680 --> 00:02:00,750
která dnes stojí v čele
tohoto konsorcia.

8
00:02:00,890 --> 00:02:03,940
Doktorce Tizianě Palumbo.

9
00:02:24,800 --> 00:02:28,090
GOMORA IV.
12. díl

10
00:02:32,490 --> 00:02:34,689
Krvácení zcela ustalo,

11
00:02:34,690 --> 00:02:37,619
plodový vak je neporušený,
flowmetrie je v pořádku,

12
00:02:37,620 --> 00:02:38,850
měla jste štěstí.

13
00:02:39,480 --> 00:02:42,740
Podle mě můžete být
převezena zpět do vazební věznice.

14
00:02:43,600 --> 00:02:46,720
Dobře, doktore,
právě vychází.

15
00:02:50,540 --> 00:02:54,660
Pojďte za mnou, paní Santore,
odvezu vás do věznice.

16
00:03:05,660 --> 00:03:06,679
Co pro mě máš?

17
00:03:06,680 --> 00:03:08,659
Levantovi se opět pokusili
zabít Patriziu,

18
00:03:08,660 --> 00:03:10,810
ale ustála to,
odvezli ji do nemocnice.

19
00:03:11,500 --> 00:03:12,679
-A jak je na tom teď?
-Nevím.

20
00:03:12,680 --> 00:03:15,669
Než ji odvezli, poslala vzkaz,
je to žádost.

21
00:03:15,670 --> 00:03:16,870
Jaký vzkaz?

22
00:03:17,460 --> 00:03:21,690
Ve vězení dál být nechce, ale má jen
........