1
00:01:10,696 --> 00:01:11,739
Sakra!

2
00:01:26,545 --> 00:01:30,257
Desať čísel, štyri miesta.
Bude to štvormiestny kód.

3
00:01:33,260 --> 00:01:34,804
Nie, nie, nie.

4
00:01:34,970 --> 00:01:36,472
Čo teraz?

5
00:01:41,811 --> 00:01:42,978
Sakra.

6
00:01:43,938 --> 00:01:45,314
Ježiši.

7
00:01:45,689 --> 00:01:46,899
Nápovedy.

8
00:01:47,817 --> 00:01:49,568
Okej.

9
00:01:50,903 --> 00:01:52,363
To je nič.

10
00:01:54,824 --> 00:01:56,909
"Nasleduj svetlo na zelené pastviny."

11
00:01:57,076 --> 00:01:59,537
Čo to znamená?

12
00:02:00,287 --> 00:02:01,789
Aké svetlo?

13
00:02:06,168 --> 00:02:07,711
Nasleduj svetlo.

14
00:02:08,587 --> 00:02:10,631
Zelená kniha!

15
00:02:10,798 --> 00:02:12,716
Zelené pastviny.

16
00:02:30,651 --> 00:02:33,445
"Byť svedkom smrti odhalí
veľké času záhady...

17
00:02:33,612 --> 00:02:36,615
...no teba nechá žiť."

18
00:02:36,907 --> 00:02:39,034
Čas. Potrebujem hodiny.

19
00:02:39,201 --> 00:02:40,286
Doriti.

20
00:02:41,704 --> 00:02:44,206
Nevidím žiadne hodiny!

21
00:02:48,210 --> 00:02:51,213
"Byť svedkom smrti."

22
00:02:53,966 --> 00:02:55,801
"Byť svedkom smrti."

23
00:02:56,427 --> 00:02:57,636
Doboha!

24
00:02:59,638 --> 00:03:02,641
Ukazujú čas!

25
00:03:03,100 --> 00:03:05,853
........