1
00:00:00,976 --> 00:00:02,312
V minulých častiach The Resident...

2
00:00:02,322 --> 00:00:03,700
Vie o tom, že si do nej zamilovaný?

3
00:00:03,717 --> 00:00:06,160
Som jej učiteľ, jej mentor.
Byť niečo viac

4
00:00:06,171 --> 00:00:08,184
by prekročilo hranicu,
ktorú by som nikdy neprekročil.

5
00:00:08,194 --> 00:00:10,220
Nic, viem, že máme nové hranice,

6
00:00:10,230 --> 00:00:11,567
ale som tu pre teba.

7
00:00:11,578 --> 00:00:13,356
Moje obličky už nikdy
nebudú znovu pracovať.

8
00:00:13,366 --> 00:00:14,762
Musíš zostať na dialýze.

9
00:00:14,773 --> 00:00:16,526
Musí tu byť iná možnosť.

10
00:00:16,536 --> 00:00:18,607
Prepáčte. Nemôžem nič spraviť,
kým darca nezavolá späť,

11
00:00:18,618 --> 00:00:20,462
- aby naplánoval ďalší postup.
- Kyle je zhoda?

12
00:00:20,473 --> 00:00:22,165
Nie je to o tom, že nemôžeš dať

13
00:00:22,175 --> 00:00:25,301
Jessie svoju obličku.
Ide o to, že nechceš. Vypadni.

14
00:00:25,311 --> 00:00:26,836
Mám spôsob, ako pomôcť Jessie.

15
00:00:26,846 --> 00:00:29,482
Ako ďaleko si ochotná zájsť, aby
si zachránila život svojej sestry?

16
00:00:59,845 --> 00:01:03,273
Doktor Bell, som dve rundy

17
00:01:03,283 --> 00:01:05,708
od skočenia do môjho nového
Golfského prúdu do Sin City,

18
00:01:05,718 --> 00:01:07,510
tak povedzte, čo ste sem prišli povedať.

19
00:01:07,520 --> 00:01:09,289
- Váš otec bol skvelý muž.
- Najlepší!

20
00:01:10,606 --> 00:01:12,870
Jeho štedré dary počas posledných 20 rokov

21
00:01:12,881 --> 00:01:15,591
boli prospešné pre finančnú
situáciu Chastainu. Rád by som...

22
00:01:15,602 --> 00:01:17,053
A myslíte si, že si môžete vytrsať

23
00:01:17,063 --> 00:01:19,392
........