1
00:03:52,529 --> 00:03:54,113
Al?

2
00:03:54,114 --> 00:03:55,313
Alice?

3
00:03:55,314 --> 00:03:56,741
Už jdu, mám zpoždění.

4
00:03:56,742 --> 00:03:57,992
- Dávej pozor.
- Ne.

5
00:03:57,993 --> 00:03:59,620
Myslím to vážně, musím jít.

6
00:04:02,248 --> 00:04:04,248
Dej mu pusu.

7
00:04:05,834 --> 00:04:08,504
Budu ti večer chybět?

8
00:04:09,838 --> 00:04:11,838
Jo.

9
00:06:16,423 --> 00:06:18,423
Sakra!

10
00:08:09,077 --> 00:08:10,704
Alice, zapomněl jsem si peněženku.

11
00:08:16,418 --> 00:08:18,418
Al?

12
00:08:26,053 --> 00:08:28,054
Alice?

13
00:08:53,247 --> 00:08:54,706
Zmiz!

14
00:08:55,040 --> 00:08:56,500
Cindy, až prostřeš stůl,

15
00:08:56,833 --> 00:08:58,710
řekni klukům, ať se připraví k večeři.

16
00:08:59,044 --> 00:09:01,044
Ano, mami.

17
00:09:01,171 --> 00:09:02,296
Pořád ti tu s ničím

18
00:09:02,297 --> 00:09:03,632
nepomáhají, viď?

19
00:09:03,966 --> 00:09:05,258
Pořád mají spoustu práce v sadu.

20
00:09:05,259 --> 00:09:06,677
Jen si myslím, že by nemuseli dělat..

21
00:09:07,010 --> 00:09:08,302
- ženskou práci.
- Ženskou práci.

22
00:09:08,303 --> 00:09:10,303
Jo, já vím.

23
00:09:10,889 --> 00:09:12,808
Myslím, že některý věci se nikdy nezmění.

24
00:09:14,142 --> 00:09:15,560
Tak nám řekneš,

25
00:09:15,561 --> 00:09:16,937
........