1
00:00:00,421 --> 00:00:02,569
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,590 --> 00:00:04,706
Někdo mi včera
přinesl krabici košíčků.

3
00:00:04,727 --> 00:00:07,803
-Měli Nolanovu kartu.
-Jak to víš?

4
00:00:07,824 --> 00:00:08,898
Vzala jsem Taylor karavan.

5
00:00:08,919 --> 00:00:11,995
Chtěla jsem ti ukázat,
k čemu ho mám, abys mi uvěřila.

6
00:00:12,016 --> 00:00:16,061
Když tě chce někdo poznat,
tak s upřímností se nemůžeš splést.

7
00:00:16,103 --> 00:00:18,241
Uvěřila jsem, že jsem
sem přišla s čistým štítem.

8
00:00:18,262 --> 00:00:21,327
Už jsi taky jinde.
Jen jsi to ještě nevyslovila.

9
00:00:21,442 --> 00:00:24,445
-Já jsem nás nespárovala.
-Nuceně.

10
00:00:24,487 --> 00:00:26,624
Od Nolanovy smrti
se nemůžu soustředit.

11
00:00:26,645 --> 00:00:29,669
-Musíte zvolnit.
-Hudba je uměním matematiky.

12
00:00:29,711 --> 00:00:30,805
Skvěle řečeno, Amadee.

13
00:00:30,847 --> 00:00:33,975
Když zjistí, že nemůžu hrát,
můžou mi sebrat stýpko.

14
00:00:33,996 --> 00:00:35,956
Snažím se to napravit.

15
00:00:36,916 --> 00:00:38,188
Řekl jsem jasně,
že tou zkratkou nejdu.

16
00:00:39,012 --> 00:00:41,285
-Dělala jsem na tom celou noc.
-Nemusela jsi mě uvádět.

17
00:00:41,316 --> 00:00:43,349
Bez tebe bych to nevyřešila.

18
00:00:43,370 --> 00:00:45,268
Šachy jsou uměním matematiky?

19
00:00:45,309 --> 00:00:47,374
-Vy jste 4Moves?
-A vy Bad Bishop.

20
00:00:47,395 --> 00:00:50,492
Udělal jsem botu a Dana to ví.

21
00:00:50,627 --> 00:00:53,714
S Danou ses nepletla.
To ona mi nechala ty košíčky.

22
00:00:53,735 --> 00:00:55,862
........