1
00:00:06,458 --> 00:00:11,369
PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ

2
00:00:14,549 --> 00:00:19,461
JEDINĚ MRTVÍ SE DOČKALI
KONCE VÁLKY – PLATÓN

3
00:00:55,841 --> 00:00:58,462
SOMÁLSKO – VÝCHODNÍ AFRIKA, 1992

4
00:01:02,055 --> 00:01:06,801
Léta válek mezi klany
vyvolala hladomor biblických rozměrů.

5
00:01:09,813 --> 00:01:13,229
300 000 civilistů umírá hlady.

6
00:01:16,653 --> 00:01:19,856
Hlavnímu městu Mogadišu
vládne nejmocnější z velitelů,

7
00:01:19,990 --> 00:01:22,742
Mohamed Farrah Aidíd.

8
00:01:25,579 --> 00:01:30,490
Zabavuje mezinárodní dodávky potravin.
Hlad je jeho zbraň.

9
00:01:37,966 --> 00:01:41,418
Svět na to reaguje.
Na dodávky dohlíží 20 tisíc

10
00:01:41,553 --> 00:01:46,464
příslušníků námořní pěchoty USA.

11
00:01:55,192 --> 00:01:56,520
Duben 1993

12
00:01:56,652 --> 00:02:01,479
Aidíd vyčká, až se námořnictvo stáhne,

13
00:02:01,615 --> 00:02:06,491
a pak vyhlásí zbývajícím
jednotkám OSN válku.

14
00:02:12,125 --> 00:02:16,586
V červnu Aidídova milice napadne
a pobije 24 pákistánských vojáků...

15
00:02:16,713 --> 00:02:20,082
a začne se zaměřovat
na americkou posádku.

16
00:02:25,889 --> 00:02:28,641
Koncem srpna vysílá Amerika
do Mogadiša...

17
00:02:28,767 --> 00:02:31,602
elitní jednotky
Delta Force, Rangers a 160. SOAR,

18
00:02:31,728 --> 00:02:35,180
aby odstranily Aidída
a znovu nastolily pořádek.

19
00:02:39,528 --> 00:02:43,691
Akce měla trvat tři týdny,

20
00:02:43,824 --> 00:02:47,904
ale po šesti týdnech začínal
být Washington netrpělivý.

21
00:03:01,383 --> 00:03:04,752
SOBOTA, 2. ŘÍJNA 1993

22
00:03:10,350 --> 00:03:13,885
ČERVENÝ KŘÍŽ
STŘEDISKO PRO ROZDĚLOVÁNÍ POTRAVIN
........