1
00:00:00,992 --> 00:00:03,459
A pak ve finále řady

2
00:00:03,555 --> 00:00:05,442
odhalí, že to celý
byl jenom sen.

3
00:00:05,460 --> 00:00:11,004
Inspektor se probudí vedle
mlaďounký Cheryl Tiegs nahoře bez.

4
00:00:11,715 --> 00:00:13,510
Ten seriál se líbí
už i Piercovi?

5
00:00:13,523 --> 00:00:16,559
Není to Inspektor Časoprostor,
je to ta americká verze a je to parodie.

6
00:00:16,573 --> 00:00:18,985
Je to jasné, předpokládatelné,
sexistické a načasování je...

7
00:00:19,028 --> 00:00:20,772
Drahoušku, jsem děkan!

8
00:00:20,784 --> 00:00:22,241
Co to s vámi sakra je?

9
00:00:22,266 --> 00:00:25,098
Ale Jeffrey,
to bylo moc.

10
00:00:25,117 --> 00:00:27,319
Když jsem tuhle
doma uklízel...

11
00:00:27,331 --> 00:00:30,180
ve stylu Deany Reed...
napadlo mě: "Ježíšku na křížku,

12
00:00:30,198 --> 00:00:33,213
už jsou to snad roky,
co jsme měli ples."

13
00:00:33,288 --> 00:00:36,945
Takže tento pátek se vracíme
do zlaté éry Greendale

14
00:00:36,951 --> 00:00:40,020
se staromódním věnečkem!

15
00:00:40,959 --> 00:00:42,751
Ale měli byste dávat
pozor na ty svoje.

16
00:00:42,969 --> 00:00:44,575
Jaká "náhoděkana"...

17
00:00:44,669 --> 00:00:46,833
Ve stejný den, kdy nám
Centrum prevence chorob zabavuje

18
00:00:46,852 --> 00:00:48,434
- fontánky na pití.
- No...

19
00:00:48,446 --> 00:00:50,118
Chlácholíte studenty
zábavnou událostí...

20
00:00:50,143 --> 00:00:51,412
Klasický chléb a hry.

21
00:00:51,436 --> 00:00:53,435
Ve starověkém Římě
vládci odvraceli lid

22
........