1
00:00:01,025 --> 00:00:03,944
Kolik z nás musí ještě zemřít,
abys bojoval?

2
00:00:03,986 --> 00:00:06,716
Julian, Flash...
zemřeli proto, že ti věřili.

3
00:00:06,758 --> 00:00:09,560
- Varuju tě, Agnes.
- Nejsi vůdce, jsi zbabělec.

4
00:00:09,602 --> 00:00:13,942
Jdi ode mě!
Maxi! Nevidím! Maxi!

5
00:00:13,984 --> 00:00:17,985
Ukážu svým lidským sousedům,
že můžeme koexistovat.

6
00:00:18,409 --> 00:00:21,568
Jsem tam, kde musím.
A ty taky.

7
00:00:21,634 --> 00:00:24,011
Musíš zjistit, kým jsi.

8
00:00:24,612 --> 00:00:28,012
Mluvil jsem s Drydenovou komisí.
Pozval jsem je na návštěvu.

9
00:00:28,053 --> 00:00:31,832
Budou s námi moct promluvit.
Už nebudeme hrozba bez tváře.

10
00:00:31,874 --> 00:00:33,832
Myslím, že jsi to možná zvládla.

11
00:00:33,874 --> 00:00:36,866
Povedlo se mi vzdálit od Laury.
Odklonili jsme se

12
00:00:36,908 --> 00:00:39,100
- a už jsme se nepoznávali.
- Ještě ji milujete?

13
00:00:39,131 --> 00:00:42,014
Byli jsme spolu 20 let.
Taková láska jen tak nezmizí.

14
00:00:43,114 --> 00:00:45,152
- To byla modrá krev.
- Ne, to si nemyslím.

15
00:00:45,193 --> 00:00:48,521
- Ten kluk je synt!
- To já jsem synt. Já!

16
00:00:48,562 --> 00:00:49,728
Uteč.

17
00:00:58,175 --> 00:01:01,013
Mluvili jsme s nimi.
Viděli jste je.

18
00:01:01,095 --> 00:01:04,919
Ne jako to, za co je
mají ignoranti mezi námi,

19
00:01:04,961 --> 00:01:06,925
ale jako to, čím skutečně jsou.

20
00:01:07,024 --> 00:01:10,365
Myslícími, cítícími,
komplexními jedinci,

21
00:01:10,407 --> 00:01:14,203
kteří cítí každou
bolest, co jim působíme.
........