1
00:00:00,655 --> 00:00:03,586
Berou syntetiky, které
zajmou, na místo zvané Silo.

2
00:00:03,734 --> 00:00:07,539
Jdeme vás osvobodit.
Nikdo už vám neublíží.

3
00:00:07,779 --> 00:00:10,379
Přestaň se takhle chovat, přestaň!

4
00:00:10,500 --> 00:00:13,500
Neřekl jste mi, že chcete,
abych stvořila děti s vědomím.

5
00:00:13,779 --> 00:00:16,459
- Ahoj.
- Řekni mi, že jsi šťastná.

6
00:00:16,500 --> 00:00:19,419
Ze začátku to bylo super,
ale můžeš se v tom ztratit.

7
00:00:19,660 --> 00:00:23,657
- Tohle byla tvá šance, Nisko.
- Ne. Byla jejich.

8
00:00:23,813 --> 00:00:25,980
To je kód,
který dává syntetikům vědomí.

9
00:00:26,020 --> 00:00:27,660
Zjistila, jak nás probudit.

10
00:00:27,779 --> 00:00:30,779
- Nás všechny.
- My dva jsme partneři.

11
00:00:31,020 --> 00:00:33,939
Když nás honí, mučí,

12
00:00:34,059 --> 00:00:36,660
když máme šanci to vrátit,

13
00:00:36,700 --> 00:00:40,819
můžeme udělat jen to,
co nám přijde správné.

14
00:01:24,656 --> 00:01:28,685
Měl jsi pravdu, Maxie.
Vždycky jsi měl pravdu.

15
00:01:38,148 --> 00:01:41,462
<i>V anglických laboratořích
technologické firmy Qualie</i>

16
00:01:41,499 --> 00:01:43,791
<i>pracuje policie
na shromažďování důkazů.</i>

17
00:01:44,152 --> 00:01:45,575
<i>Nedošlo k oficiálnímu...</i>

18
00:01:51,520 --> 00:01:53,131
- Mats?
<i>- Jo, to jsem já.</i>

19
00:01:53,153 --> 00:01:54,630
<i>Jsi v pořádku? Kde jsi?</i>

20
00:01:54,662 --> 00:01:58,143
To nemůžu říct,
ale nic mi není. Je konec.

21
00:01:58,375 --> 00:02:00,936
<i>- Ublížili někomu?</i>
- Promiň, Mattie,

22
........