1
00:00:35,952 --> 00:00:38,120
O týhle zdi mluvila, šerife?

2
00:00:47,630 --> 00:00:53,094
Jeden policista objevil
něco ve vodě u kamenolomu.

3
00:00:53,177 --> 00:00:56,430
Domníváme se, že se Will...

4
00:00:56,514 --> 00:01:01,060
vyboural na kole...
šel přes kamenolom a...

5
00:01:01,143 --> 00:01:03,187
nešťastnou náhodou spadl.

6
00:01:04,564 --> 00:01:06,899
Musela se pod ním utrhnout země.

7
00:01:10,403 --> 00:01:11,737
Joyce?

8
00:01:13,322 --> 00:01:15,199
Joyce?

9
00:01:15,283 --> 00:01:17,034
Rozumíš tomu, co říkám?

10
00:01:17,034 --> 00:01:18,244
Ne.

11
00:01:19,453 --> 00:01:22,456
Ať už jste našli kohokoli...

12
00:01:22,540 --> 00:01:24,125
není to můj chlapec.

13
00:01:24,125 --> 00:01:26,043
- Není to Will.
- Joyce.

14
00:01:26,043 --> 00:01:28,212
Ne, nerozumíš tomu.

15
00:01:29,172 --> 00:01:31,048
Mluvila jsem s ním...

16
00:01:31,132 --> 00:01:32,842
půl hodiny předtím.

17
00:01:33,551 --> 00:01:35,720
Byl tady.

18
00:01:35,803 --> 00:01:38,097
Mluvil pomocí tohohle.

19
00:01:38,806 --> 00:01:39,891
Mluvil?

20
00:01:39,891 --> 00:01:42,351
Jedno bliknutí pro ano,
dvě pro ne.

21
00:01:42,894 --> 00:01:44,812
A... A...

22
00:01:44,896 --> 00:01:49,775
A pak jsem udělala tohle,
aby se mnou mohl mluvit.

23
00:01:49,859 --> 00:01:52,195
Protože se schovával...

24
00:01:52,278 --> 00:01:54,363
před tou věcí.
........