1
00:00:21,479 --> 00:00:22,480
Díky.

2
00:01:13,322 --> 00:01:14,740
Ne.

3
00:01:19,412 --> 00:01:20,997
Ruce nahoru. Ruce nahoru!

4
00:01:20,997 --> 00:01:23,624
Počkejte, počkejte, počkejte.

5
00:01:24,083 --> 00:01:25,585
Zapomněl jste na ty kamery?

6
00:01:25,585 --> 00:01:28,462
Doktor Brenner si mě vyžádal.
Dobře?

7
00:01:28,546 --> 00:01:31,007
Jak myslíte,
že jsem se sem dostal?

8
00:01:31,674 --> 00:01:32,675
Jak že se jmenujete?

9
00:01:32,675 --> 00:01:36,179
Jim Hopper.
Šerif Jim Hopper.

10
00:01:36,262 --> 00:01:38,347
Jo, mám tu Jima Hoppera...

11
00:01:39,599 --> 00:01:41,184
<i>Opakujte.</i>

12
00:01:45,855 --> 00:01:47,440
Hej...

13
00:01:47,523 --> 00:01:49,609
Nevadí, když si to půjčím?

14
00:02:00,745 --> 00:02:02,413
Dej si skleničku.

15
00:02:02,496 --> 00:02:03,956
To tě uklidní.

16
00:02:05,249 --> 00:02:07,335
Pomůže ti to myslet jasně.

17
00:02:11,881 --> 00:02:13,758
Nevím, co mám dělat.

18
00:02:15,134 --> 00:02:16,677
Já vím. Já vím.

19
00:02:18,221 --> 00:02:20,264
Celou dobu...

20
00:02:22,058 --> 00:02:25,603
jsem ho cítila.

21
00:02:25,686 --> 00:02:26,979
Byl...

22
00:02:27,897 --> 00:02:30,274
Byl tak blízko.
Byl přímo támhle.

23
00:02:30,358 --> 00:02:32,902
Věděla jsem, že je naživu.

24
00:02:32,985 --> 00:02:37,782
Naše ruce se skoro dotýkaly.

........