1
00:00:10,887 --> 00:00:13,960
Tohle kafe mě probere dost leda na to,
abych si uvědomil, jak je mizerný.

2
00:00:14,000 --> 00:00:15,695
Chybí mi kavárna.

3
00:00:15,725 --> 00:00:19,033
Kde si teď mám kupovat kapučína
a CD Sarah McLachlan?

4
00:00:19,083 --> 00:00:21,191
Zase tak skvělé to nebylo.
Kdyby to bylo na mně,

5
00:00:21,212 --> 00:00:23,969
prodávala bych čerstvé ovoce
a sendviče a zbavila bych se

6
00:00:24,037 --> 00:00:25,371
té misky na drobné.

7
00:00:25,411 --> 00:00:28,221
Kdyby Pán chtěl, abyste měli
drobné, tak byste je měli.

8
00:00:28,263 --> 00:00:29,178
Pierci...

9
00:00:29,561 --> 00:00:31,674
Proč vypadáš
jako bohatý vrah?

10
00:00:31,712 --> 00:00:33,263
Vypadám jako podnikatel.

11
00:00:33,340 --> 00:00:37,073
Když už teď můj otec není mezi námi,
rozšiřuju Hawthorne Industries

12
00:00:37,193 --> 00:00:40,219
investováním do nových
produktů. Jako třeba...

13
00:00:40,621 --> 00:00:41,578
tohle.

14
00:00:41,599 --> 00:00:42,545
Co to je?

15
00:00:42,577 --> 00:00:43,990
Automatická bezpečnostní
kamera,

16
00:00:44,012 --> 00:00:46,025
která dokáže rozlišit vaše přátelé
od narušitelů.

17
00:00:46,077 --> 00:00:47,327
Jak to funguje?

18
00:00:47,394 --> 00:00:49,528
<i>Vaši hosté dorazili.</i>

19
00:00:50,038 --> 00:00:51,930
<i>Stupeň ohrožení: čtyři.</i>

20
00:00:52,533 --> 00:00:55,401
<i>- Vaši hosté dorazili.</i>
- Není to zkalibrované.

21
00:00:55,450 --> 00:00:58,551
Bezdrátový rasismus.
Budoucnost minulosti nastává teď.

22
00:00:58,580 --> 00:01:00,957
Proč neinvestuješ ty peníze do
něčeho jiného, třeba do Shirley?
........