1
00:00:03,979 --> 00:00:05,565
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:05,615 --> 00:00:09,920
<i>Stojí tu žena, kterou můžeme označit
jako architektku historické dohody</i>

3
00:00:10,200 --> 00:00:11,560
<i>Ministryně Mali Maromová.</i>

4
00:00:12,280 --> 00:00:14,239
<i>Energetická dohoda mezi
Izraelem a Tureckem</i>

5
00:00:14,240 --> 00:00:18,039
<i>je více než úspěšný ekonomický svazek,
jako potrubí,</i>

6
00:00:18,040 --> 00:00:22,239
<i>které spojuje obě země,
položilo také základy</i>

7
00:00:22,240 --> 00:00:25,159
<i>udržitelného míru
na celém Blízkém východě.</i>

8
00:00:25,160 --> 00:00:28,199
<i>Od dnešního dne začne
nafta téct z Izraele do Turecka</i>

9
00:00:28,200 --> 00:00:31,600
<i>skrze potrubí umístěné přímo
pod našima nohama, hluboko v moři.</i>

10
00:00:37,960 --> 00:00:40,199
<i>Anat Kedmiová,
Amir Cohen a Dikla Leviová.</i>

11
00:00:40,200 --> 00:00:43,079
<i>Podle informací byli na slavnosti,
ale zmizeli v době výbuchu.</i>

12
00:00:43,080 --> 00:00:44,879
<i>Anat Kedmiová,
38-letá průvodkyně.</i>

13
00:00:44,880 --> 00:00:47,639
<i>Vdaná za Sagiho,
účetního, který pracuje z domu.</i>

14
00:00:47,640 --> 00:00:51,080
<i>Píše, že jeden z turistů si zlomil nohu
a musí ho vzít do nemocnice.</i>

15
00:00:51,600 --> 00:00:54,199
<i>Amir Cohen, 38-letý startup podnikatel,
který hodně cestuje.</i>

16
00:00:54,200 --> 00:00:55,999
<i>Má jen matku,
jeho otec je neznámý.</i>

17
00:00:56,000 --> 00:00:57,639
<i>sloužil ve zpravodajství,
studoval na Technionu,</i>

18
00:00:57,640 --> 00:01:00,719
<i>pronajímá si byt v Tel Avivu
se svojí přítelkyní Mikou Arazi,</i>

19
00:01:00,720 --> 00:01:03,119
<i>zaměstnankyní ministerstva zdravotnictví,
s titulem v oblasti veřejného zdraví.</i>

20
00:01:03,120 --> 00:01:05,799
<i>- Nabídla jsi mu manželství a utekla?
- Nechala jsem to na flash disku.</i>

21
00:01:05,800 --> 00:01:09,319
........