1
00:00:05,230 --> 00:00:08,003
Váš otec byl jedním z nejstatečnějších
Napoleonových plukovníků.

2
00:00:08,030 --> 00:00:10,366
<i>V minulých dílech...</i>
- Kvůli vám jsem ho nikdy nepoznal!

3
00:00:10,540 --> 00:00:12,202
Ven! Už tě nikdy nechci vidět!

4
00:00:12,303 --> 00:00:15,940
Ještě jsem pořádně neviděla svět.
Chci ho poznat sama.

5
00:00:15,941 --> 00:00:20,529
Já chci být občanem republiky.
Ne poddaným krále.

6
00:00:20,530 --> 00:00:22,600
A jednoho dne
za to budeme bojovat na smrt.

7
00:00:22,601 --> 00:00:24,610
Na které straně
budeš stát ty, příteli?

8
00:00:25,530 --> 00:00:27,490
- Jak se jmenujete?
- Cosetta.

9
00:00:28,555 --> 00:00:30,354
Mohla byste mi zjistit,
kde bydlí.

10
00:00:30,355 --> 00:00:33,554
- Ten starší muž s dívkou.
- Ta, co se vám líbí? To záleží.

11
00:00:33,555 --> 00:00:34,794
A co za to?

12
00:00:34,795 --> 00:00:37,955
Jsem přesvědčený, že je pořád naživu.
Tady v Paříži.

13
00:00:39,155 --> 00:00:42,434
Nechte přece, aby vaší krásný
dcerunce někdo ublížil...

14
00:00:42,435 --> 00:00:44,354
Opovažujete se
vyhrožovat mojí Cosettě?

15
00:00:44,355 --> 00:00:45,875
Tak se předveďte!

16
00:00:49,115 --> 00:00:51,635
Škoda, že vám skutečná
odměna utekla, inspektore.

17
00:00:52,795 --> 00:00:54,054
Papa!

18
00:00:54,055 --> 00:00:56,615
Nenajdu klid,
dokud nebude zpátky v řetězech.

19
00:01:22,555 --> 00:01:26,715
Svoboda! Svoboda!

20
00:01:34,555 --> 00:01:35,774
SVOBODA

21
00:01:42,898 --> 00:01:44,898
...:: Bídníci ::...
EPIZODA 5.

22
........