1
00:00:06,257 --> 00:00:09,096
Konfucius, Buddha, Ježíš...

2
00:00:09,132 --> 00:00:10,968
Ti všichni vnesli světlo do temnoty.

3
00:00:11,004 --> 00:00:13,934
Ale nikdo z nich neměl
milion odběratelů, takže...

4
00:00:13,970 --> 00:00:15,097
Oni... si můžou...

5
00:00:15,133 --> 00:00:16,016
trhnout nohou!

6
00:00:16,200 --> 00:00:18,483
Tvoje videa mi změnila život!

7
00:00:18,519 --> 00:00:20,486
Změnila mi život!

8
00:00:20,522 --> 00:00:23,163
Jsi má kr-kr-královna!

9
00:00:23,199 --> 00:00:25,433
(italsky) Měníš svět!

10
00:00:25,707 --> 00:00:28,441
Ne, italská holko

11
00:00:28,477 --> 00:00:32,079
měníme svět, jsme G-Hive.

12
00:00:32,265 --> 00:00:36,310
A dnes oslavujeme miliontého odběratele.

13
00:00:36,331 --> 00:00:38,465
Přes milion lidí žije svůj život

14
00:00:38,500 --> 00:00:39,815
podle Ginazání.

15
00:00:39,851 --> 00:00:41,084
Jsou jako 10 přikázání,

16
00:00:41,119 --> 00:00:42,819
jen jich je víc a jsou lepší.

17
00:00:42,854 --> 00:00:44,888
Chtěla bych vyjádřit svou vděčnost

18
00:00:44,923 --> 00:00:47,728
tím nejlepším způsobem...
Písničkou.

19
00:00:47,764 --> 00:00:49,743
<i>Vděčnost</i>.
<i>Vděčnost.</i>

20
00:00:49,778 --> 00:00:51,678
<i>Vdě-dě-dě-dě-čnost!</i>

21
00:00:51,713 --> 00:00:53,580
<i>Vdě-dě-dě-dě-čnost!</i>

22
00:00:53,615 --> 00:00:54,581
Vděčnost.

23
00:01:09,825 --> 00:01:13,825
Překlad: JuraAllmighty, korekce calimas
Prečas na web-dl: Potox

24
00:01:15,045 --> 00:01:17,083
Lidi? Hádejte s kým jsem právě mluvil.

........