1
00:00:00,100 --> 00:00:02,099
<font color="#008000">Přeloženo z polského originálu (MPxx).</font>

2
00:00:07,703 --> 00:00:10,053
Vy dva!

3
00:00:10,097 --> 00:00:11,272
Za čáru.

4
00:00:11,315 --> 00:00:12,838
<i>Nech toho.</i>

5
00:00:12,882 --> 00:00:14,927
- Pohyb.
<i>- No tak, chlape.</i>

6
00:00:26,591 --> 00:00:29,420
Co děláš?

7
00:00:29,464 --> 00:00:31,509
- Jen se dívám.
- Jen se díváš?

8
00:00:31,553 --> 00:00:32,771
Dobře, uklidni se, odcházím.

9
00:00:32,815 --> 00:00:33,990
Chceš mě naštvat s tím autem?

10
00:00:34,034 --> 00:00:36,123
Jen si hlídám svoje záležitosti.

11
00:00:36,166 --> 00:00:37,211
Měl bys dělat to samé.

12
00:00:52,182 --> 00:00:53,618
To jsi ty, vylekal jsi mě....

13
00:00:53,642 --> 00:01:13,642
<font color="#32a615"><font face="Segoe UI">Subtitles Pl By MPxx (08.05.19).
www.facebook.com/napisympxx

14
00:01:25,215 --> 00:01:26,738
Kristen,

15
00:01:26,782 --> 00:01:28,784
něco nového s projektem,
o kterém jsme mluvili?

16
00:01:28,827 --> 00:01:30,612
Ne, ještě ne.

17
00:01:30,655 --> 00:01:32,657
Pokouším se získat
výpisy telefonu Jasona,

18
00:01:32,701 --> 00:01:35,791
ale nemám ještě informace
od operátora.

19
00:01:36,792 --> 00:01:39,273
Dobře, když se něco objeví,
dej mi znát.

20
00:01:39,316 --> 00:01:40,839
- Dám.
- Děkuju.

21
00:01:40,883 --> 00:01:41,940
Nemáš za co.

22
00:01:43,916 --> 00:01:45,409
Mám informace
z organizovaného.

23
00:01:45,453 --> 00:01:47,455
- Kvůli čemu?
........