1
00:00:10,728 --> 00:00:12,237
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:12,297 --> 00:00:15,297
Chceš vyměnit tu truhlu? Moji truhlu?

3
00:00:15,347 --> 00:00:17,574
Jedině tak šlo předejít boji,

4
00:00:17,619 --> 00:00:19,553
kterej bysme nejspíš prohráli.

5
00:00:19,614 --> 00:00:24,671
- Pan Scott? - Řekl mi, že se bál
o bezpečnost svojí ženy a dcery.

6
00:00:24,758 --> 00:00:26,587
- Pořád jsou naživu?
- Ano, jsou.

7
00:00:26,634 --> 00:00:29,635
Vzbouřili se.
Podnítil to jeden z mužů, Julius.

8
00:00:29,723 --> 00:00:33,772
V tuto chvíli šikuje armádu,
aby dobyl Nassau.

9
00:00:33,903 --> 00:00:36,658
Naše spojenectví poškodil Billy.

10
00:00:36,720 --> 00:00:39,354
Je možné, že jediný způsob,
jak to napravit,

11
00:00:39,402 --> 00:00:41,645
je odstranit toho, kdo to způsobil.

12
00:00:44,049 --> 00:00:46,722
- Přestaň!
- Co jste to sakra udělal?

13
00:00:46,759 --> 00:00:50,127
Když nám Britské impérium
nepomůže v boji s naším nepřítelem,

14
00:00:50,163 --> 00:00:52,089
možná to udělá jiná říše.

15
00:00:52,178 --> 00:00:55,571
Jakmile se vylodíte,
nečeká vás žádný chaos.

16
00:00:55,739 --> 00:00:58,895
Klidně to tam všechno spalte na uhel.

17
00:01:01,141 --> 00:01:03,356
BLACK SAILS
4x06 - XXXIV.

18
00:01:03,474 --> 00:01:06,536
Překlad: Umpalumpa3, Historic
Korekce: KevSpa

19
00:01:06,641 --> 00:01:08,210
www.edna.cz/black-sails

20
00:03:00,907 --> 00:03:03,146
Když vaši lidé obsadili toto místo,

21
00:03:03,570 --> 00:03:05,979
oni se museli potýkat s důsledky.

22
00:03:06,937 --> 00:03:09,814
Odveta dopadla na jejich matky,

23
00:03:09,853 --> 00:03:11,956
........