1
00:00:05,116 --> 00:00:08,707
Česká televize
uvádí italský film

2
00:00:20,426 --> 00:00:23,261
SILNICE

3
00:01:52,804 --> 00:01:56,269
Gelsomino!

4
00:02:01,758 --> 00:02:07,406
Máš jít domů! Maminka povídala,
ať okamžitě přijdeš!

5
00:02:07,634 --> 00:02:11,730
Přijel nějaký člověk
na motorce!

6
00:02:11,923 --> 00:02:15,111
Říka, že je Rosa mrtvá.

7
00:02:25,327 --> 00:02:29,992
Gelsomino, pamatuješ si Zampana,
Rosina manžela?

8
00:02:30,088 --> 00:02:35,243
Chudinka moje! Zemřela tak daleko
od domova. Neuvidím ani její hrob!

9
00:02:35,490 --> 00:02:41,646
Je mrtvá, dceruška moje!
Taková byla hezká, šikovná,

10
00:02:41,759 --> 00:02:44,901
všechno uměla...

11
00:02:45,317 --> 00:02:49,234
Podívejte na ni, Zampano,
jak je jí podobná.

12
00:02:49,327 --> 00:02:54,046
Tohle je Gelsomina.
Takové neštěstí!

13
00:02:55,016 --> 00:02:57,268
Povídala jsem vám, Zampano,

14
00:02:57,368 --> 00:03:03,897
že tahle není jako Rosa.
Je hodná, udělá, co jí řeknete.

15
00:03:04,259 --> 00:03:06,527
Jenom je trochu divná.

16
00:03:06,626 --> 00:03:09,838
Ale když bude pořádně jíst,
určitě se to zlepší.

17
00:03:10,306 --> 00:03:14,836
Chceš jít se Zampanem
místo Rosy?

18
00:03:15,200 --> 00:03:18,919
Můžeš se něčemu naučit,
budeš vydělávat.

19
00:03:19,080 --> 00:03:22,432
A tady aspoň ubude
jeden hladový krk.

20
00:03:22,648 --> 00:03:27,628
Zampano je hodný, uvidíš.

21
00:03:27,878 --> 00:03:31,711
Dostaneš se s ním do světa,
budeš zpívat a tančit.

22
00:03:31,845 --> 00:03:36,711
........