1
00:01:17,458 --> 00:01:19,173
Na podlaze je tu nějaká žena.

2
00:01:19,436 --> 00:01:20,936
Všude čisto.

3
00:01:24,765 --> 00:01:26,265
Kurva.

4
00:01:27,782 --> 00:01:30,487
Je pryč. Obchod se musel zvrtnout...

5
00:01:30,986 --> 00:01:32,861
Jak se mohl dostat pryč?

6
00:01:33,758 --> 00:01:35,758
Podívej, všechno, pro co přišel.

7
00:01:36,988 --> 00:01:38,635
Policie. Vypadněte.

8
00:01:39,266 --> 00:01:40,819
Vypadněte.

9
00:01:46,934 --> 00:01:49,832
Víza, pověření,
bankovky z Druhé strany.

10
00:01:50,015 --> 00:01:51,652
Musel odejít ve spěchu.

11
00:01:52,211 --> 00:01:53,894
Jak se odsud Baldwin dostal?

12
00:01:54,140 --> 00:01:55,769
Ten muž, co tu byl?

13
00:01:58,910 --> 00:02:01,425
- Jak se odsud dostal?
- Je mimo, nech to být.

14
00:02:04,470 --> 00:02:07,338
Vem ji do auta.
Viděla jeho obličej.

15
00:02:07,884 --> 00:02:09,713
Něco z ní dostaneme.

16
00:02:11,331 --> 00:02:13,253
Kurva, kurva.

17
00:02:16,894 --> 00:02:21,207
To jsem já, máme problém.
Něco se podělalo. Jo.

18
00:02:21,571 --> 00:02:24,307
Baldwin je pryč.
Přijeli jsme, jak jen to šlo.

19
00:02:24,369 --> 00:02:26,274
Všude se tu hemží policie.

20
00:02:26,586 --> 00:02:28,166
Pozor.

21
00:02:28,326 --> 00:02:30,092
Neboj, nikam se nedostane.

22
00:02:30,327 --> 00:02:33,272
Protože tu mám jeho víza.
Nezískal je.

23
00:02:33,477 --> 00:02:35,190
Do jejich světa se nedostane.

24
00:02:35,613 --> 00:02:38,988
........