1
00:02:47,668 --> 00:02:50,671
Část první

2
00:02:53,507 --> 00:02:55,593
Prosinec 1941

3
00:02:55,759 --> 00:02:59,471
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

4
00:03:52,858 --> 00:03:54,777
Promiňte.

5
00:03:54,944 --> 00:03:57,696
Věro?
Jsem se Bob Leckie.

6
00:03:57,863 --> 00:04:01,492
- Bydlím přes ulici.
- Vím, kdo jste, Bobe.

7
00:04:03,285 --> 00:04:05,996
Šla jsem nakupovat, ale když jsem
prošla kolem kostela Sv. Marie,

8
00:04:06,121 --> 00:04:08,666
rozhodla jsem se jít pomodlit.

9
00:04:08,832 --> 00:04:11,460
Dal jsem se k námořní pěchotě.

10
00:04:11,627 --> 00:04:14,129
Chtěl jsem přispět.

11
00:04:14,296 --> 00:04:16,382
Pátý v řadě.

12
00:04:16,548 --> 00:04:19,343
Kdybychom se neviděli
než odjedete...

13
00:04:19,510 --> 00:04:22,137
opatrujte se.

14
00:04:25,766 --> 00:04:28,894
Počkejte, Věro.
Dovolte.

15
00:04:29,061 --> 00:04:31,272
Děkuji.

16
00:04:31,438 --> 00:04:34,858
Třeba vám napíšu.

17
00:04:35,025 --> 00:04:37,403
Dobrá.

18
00:04:44,785 --> 00:04:47,997
Basilone!
Tady.

19
00:04:48,163 --> 00:04:49,790
Omlouvám se.

20
00:04:49,957 --> 00:04:52,334
- Uteklo mi něco?
- Ne.

21
00:04:52,501 --> 00:04:54,962
Promítání ještě nezačalo.

22
00:04:55,963 --> 00:04:57,589
Ani mi neříkejte,
že jsem to prošvih.

23
00:04:57,715 --> 00:05:00,426
- Chesty přišel a odešel.
- Jo, prošvih jsi ho.
........