1
00:02:47,501 --> 00:02:50,713
Část čtvrtá

2
00:02:52,840 --> 00:02:54,258
- Visí!
- Pal!

3
00:02:54,383 --> 00:02:56,510
Prosinec 1943

4
00:02:56,677 --> 00:02:58,554
73,5 na nulu!

5
00:02:58,721 --> 00:03:00,681
- Zatraceně, Sledgi!
- 73,5...

6
00:03:00,806 --> 00:03:03,309
Oswalte! Dělejte!
Čekám na vás!

7
00:03:03,475 --> 00:03:04,977
- Teď hned!
- Zbraně nahoru!

8
00:03:05,102 --> 00:03:06,312
- Rychle!
- Munici!

9
00:03:06,437 --> 00:03:08,606
Rychle!

10
00:03:15,821 --> 00:03:17,239
Do prdele.

11
00:03:17,364 --> 00:03:18,741
Co se stalo, Sledgi?

12
00:03:18,866 --> 00:03:21,035
Dozvěděl ses,
že ti někdo píchá holku?

13
00:03:21,160 --> 00:03:23,704
Nebo ti ho Dave přestal kouřit?
To byl ten důvod?

14
00:03:23,829 --> 00:03:25,581
Střelils mimo korekci.

15
00:03:25,706 --> 00:03:27,166
Myslel jsem, že říkáte:
"Dopad 2-5", pane.

16
00:03:27,291 --> 00:03:28,459
Jo, tak tys myslel?

17
00:03:28,584 --> 00:03:31,462
Prokristapána,
když něco nevíš, tak se zeptej.

18
00:03:31,587 --> 00:03:33,714
"Zopakujte vaši korekci,
četaři."

19
00:03:33,839 --> 00:03:35,883
Dělostřelectvo
ti sviští nad hlavou,

20
00:03:36,008 --> 00:03:37,885
jsi pod palbou z kulometu,
tak to musíš zařvat.

21
00:03:38,010 --> 00:03:41,347
Musíš to zařvat, protože jsi právě
zabil svoje nejlepší kámoše,

22
00:03:41,472 --> 00:03:45,184
kdežto Tojo s támhletím kreténem
........