1
00:00:00,940 --> 00:00:05,092
Někdo musel
o Josefu K šířit lži,

2
00:00:05,300 --> 00:00:09,851
protože aniž by cokoli provedl,
byl jednoho rána zatčen.

3
00:00:13,980 --> 00:00:18,849
Filmhouse a Levné knihy KMa
uvádí

4
00:00:30,580 --> 00:00:34,698
PROCES

5
00:00:36,300 --> 00:00:40,259
podle románu Franze Kafky

6
00:02:33,100 --> 00:02:34,818
- Kdo jste?
- Zvonil jste?

7
00:02:36,100 --> 00:02:38,375
Čekám, až mi Anna přinese snídani.

8
00:02:41,700 --> 00:02:44,897
Prý čeká, až mu Anna
přinese snídani.

9
00:02:49,300 --> 00:02:50,415
To nepůjde.

10
00:02:52,420 --> 00:02:55,537
Uvidíme, co mi k tomu řekne
paní Grubachová.

11
00:02:57,180 --> 00:03:00,217
Poslyšte,
raději byste tu měl zůstat.

12
00:03:07,100 --> 00:03:09,978
Měl jste zůstat ve svém pokoji.
Copak vám to neřekl?

13
00:03:10,220 --> 00:03:14,532
Kdo jste? Co chcete?
Kde je paní Grubachová?

14
00:03:16,700 --> 00:03:18,133
Nemůžete jít pryč.

15
00:03:21,780 --> 00:03:23,054
Jste zatčen.

16
00:03:23,620 --> 00:03:25,611
Zatčen? Proč?

17
00:03:26,220 --> 00:03:27,892
To vám nemůžeme říci.

18
00:03:30,740 --> 00:03:33,459
Běžte do svého pokoje a čekejte.

19
00:03:36,180 --> 00:03:38,216
Počkejte chvilku.

20
00:03:41,100 --> 00:03:42,692
To se na to podívejme.

21
00:03:44,580 --> 00:03:49,096
Máte moc pěknou noční košili, co?

22
00:03:50,140 --> 00:03:51,368
Moc pěknou.

23
00:03:52,100 --> 00:03:55,979
Poslyšte, my se vám o tu košili
........