1
00:00:29,450 --> 00:00:35,635
CON THIEN - JIŽNÍ VIETNAM - PODZIM 1967

2
00:00:37,258 --> 00:00:41,445
Na podzim mě přidělili ke stanovišti
včasného varování v Con Thien.

3
00:00:42,897 --> 00:00:45,699
Rovnalo se to rozsudku smrti.

4
00:00:45,726 --> 00:00:48,950
Protože to nebylo nic jiného
než tři předsunutí mariňáci s vysílačkou.

5
00:00:50,187 --> 00:00:52,227
Nic děsivějšího jsem nikdy nedělal.

6
00:00:52,254 --> 00:00:55,042
Posloucháte,
jestli nezaslechnete nepřítele.

7
00:00:55,086 --> 00:00:57,816
Každou hodinu se ve vysílačce ozve,

8
00:00:57,843 --> 00:01:02,418
"Delta, Lima, Papa, 3, Bravo,
tady Delta 3.

9
00:01:03,333 --> 00:01:06,906
Pokud sitrep Alpha Sierra,
signalizuj PTT dvakrát."

10
00:01:06,940 --> 00:01:11,647
Jestli je u vás všechno v cajku,
zmáčkni dvakrát knoflík na sluchátku.

11
00:01:12,879 --> 00:01:15,984
Když se nic neděje, myslí si,
že jste usnuli, tak volají znovu,

12
00:01:16,020 --> 00:01:17,800
"Pokud sitrep Alpha Sierra..."

13
00:01:17,832 --> 00:01:21,846
A pak jim konečně dojde - co když
jsou tak blízko, že nemůžete mluvit?

14
00:01:21,870 --> 00:01:24,734
Tak řeknou,
"Pokud sitrep Negative Alpha Sierra,

15
00:01:24,769 --> 00:01:28,006
signalizuj PTT jednou,"
a vy máte chuť to sluchátko urvat

16
00:01:28,042 --> 00:01:32,754
a na všechno se vytento, protože jsou
tak blízko, že slyšíte jejich šepot.

17
00:01:35,461 --> 00:01:38,282
A to vám nažene strach.
Pořádný strach.

18
00:01:38,318 --> 00:01:40,687
Dodneška se bojím tmy.

19
00:01:42,332 --> 00:01:44,135
Nezhasínám noční lampičku.

20
00:01:45,140 --> 00:01:47,049
Když moje děti trochu vyrostly,

21
00:01:48,659 --> 00:01:52,178
tak díky tomu poprvé zjistily,

22
00:01:52,196 --> 00:01:54,557
že táta byl ve válce -
když se ptaly,
........