1
00:00:36,450 --> 00:00:40,130
Někdy když jsem slyšela
ve sněhu zavrzat auto,

2
00:00:40,147 --> 00:00:44,106
napadlo mě,
co když nám vezou špatnou zprávu?

3
00:00:44,141 --> 00:00:46,561
Nebylo dobré na tohle myslet.

4
00:00:47,476 --> 00:00:52,523
Byla to jakási podvědomá úzkost,
která vás nikdy neopouštěla.

5
00:00:53,587 --> 00:00:58,989
Celé své mládí snil Denton Crocker Jr. -
pro svou rodinu Mogie -

6
00:00:59,024 --> 00:01:01,320
že bude sloužit své zemi,

7
00:01:01,346 --> 00:01:03,720
že dá všanc vlastní život

8
00:01:03,747 --> 00:01:07,873
na obranu osobní svobody,
jak to nazýval.

9
00:01:08,711 --> 00:01:11,685
Tak moc si přál sloužit ve Vietnamu,

10
00:01:11,710 --> 00:01:18,351
že donutil rodiče k souhlasu,
aby mohl narukovat jako nezletilý.

11
00:01:20,401 --> 00:01:22,222
Toužil po bojovém nasazení

12
00:01:22,248 --> 00:01:28,345
a měl radost, když ho přidělili
k 1. brigádě oslavované 101. výsadkové,

13
00:01:28,371 --> 00:01:32,893
Křičícím orlům,
kteří razili cestu v Den D.

14
00:01:33,553 --> 00:01:38,574
Ale jaké bylo jeho zklamání,
když ho poslali na velitelství praporu,

15
00:01:38,609 --> 00:01:41,785
kde opravoval zbraně,
sepisoval seznamy,

16
00:01:41,820 --> 00:01:43,650
vedl záznamy.

17
00:01:43,694 --> 00:01:46,048
"Je to nuda," psal domů.

18
00:01:47,834 --> 00:01:50,605
Možná pochopíte mé rozčarování,

19
00:01:50,632 --> 00:01:53,341
když si uvědomíte,
že je zbytečné tady být,

20
00:01:53,368 --> 00:01:55,750
pokud neplníte hlavní cíl -

21
00:01:56,462 --> 00:01:58,319
a tím je zničení Vietkongu.

22
00:02:00,219 --> 00:02:03,131
Těžko pociťovat
nějaké zadostiučinění,

........