1
00:00:35,399 --> 00:00:37,106
Voják se přizpůsobí.

2
00:00:37,132 --> 00:00:40,986
Odjedete tam s nějakými názory,
ale pak se přizpůsobíte.

3
00:00:41,012 --> 00:00:44,787
Zvyknete si na hrůzy války,
zvyknete si...

4
00:00:46,846 --> 00:00:50,963
na zabíjení a umírání.

5
00:00:50,990 --> 00:00:52,913
Postupně vám to přestane vadit.

6
00:00:55,684 --> 00:00:58,050
Nebo spíš - nevadí vám to tolik.

7
00:00:59,194 --> 00:01:03,720
Když jsem dorazil do Vietnamu,
děly se tam...

8
00:01:03,747 --> 00:01:08,479
děly se tam zajímavé věci
a já se na to zeptal několika mariňáků.

9
00:01:09,359 --> 00:01:14,294
Bylo mi řečeno, že tohle je válka
a že tohle děláme.

10
00:01:15,236 --> 00:01:17,082
Uvízlo mi to v hlavě.

11
00:01:17,117 --> 00:01:20,170
Tohle je válka. Tohle děláme.

12
00:01:20,188 --> 00:01:24,295
Po nějakém čase to přijmete.

13
00:01:25,707 --> 00:01:31,012
Tohle je válka. Tohle děláme.

14
00:01:34,945 --> 00:01:39,177
VIETNAMSKÁ VÁLKA
Překlad: datel071

15
00:01:42,187 --> 00:01:46,462
Dnes večer budu mluvit o Vietnamu.

16
00:01:47,289 --> 00:01:49,595
Ve válce jsme pokročili kupředu.

17
00:01:49,622 --> 00:01:52,938
Dosti výrazně, uvážíme-li,

18
00:01:52,974 --> 00:01:57,713
jaká situace tam panovala v roce 1965,
kdy jsme do země vyslali naše jednotky.

19
00:01:57,759 --> 00:02:02,139
Daří se nám zlomit
moc Vietkongu nad obyvatelstvem.

20
00:02:14,136 --> 00:02:16,802
V létě roku 1967

21
00:02:16,839 --> 00:02:21,475
zůstávali muži řídící válku ve Vietnamu
navenek optimističtí,

22
00:02:21,510 --> 00:02:25,270
třebaže v soukromí
vyjadřovali pochybnosti.

23
00:02:37,980 --> 00:02:41,872
........