1
00:00:40,902 --> 00:00:44,193
Dělili se o tíhu vzpomínek.

2
00:00:45,214 --> 00:00:48,504
Zvedli, co ostatní již déle neunesli.

3
00:00:51,043 --> 00:00:53,172
Často nesli jeden druhého,

4
00:00:53,292 --> 00:00:55,469
raněné či zesláblé.

5
00:00:56,769 --> 00:00:58,240
Nesli nákazu.

6
00:00:58,266 --> 00:01:00,721
Nesli šachové figurky,
míče na basket,

7
00:01:00,756 --> 00:01:03,065
vietnamsko-anglické slovníky,

8
00:01:03,092 --> 00:01:06,505
odznaky hodnosti,
Bronzové hvězdy a Purpurová srdce,

9
00:01:08,075 --> 00:01:11,260
kartičky z plastu s kodexem etiky.

10
00:01:13,137 --> 00:01:15,170
Nesli nemoci,

11
00:01:15,389 --> 00:01:18,187
mezi nimi malárii a úplavici.

12
00:01:20,932 --> 00:01:23,088
Nesli vši a lišeje

13
00:01:23,208 --> 00:01:25,546
a pijavice a řasy z rýžových polí

14
00:01:25,666 --> 00:01:28,587
a všemožné hniloby a plísně.

15
00:01:32,286 --> 00:01:35,500
Nesli samotnou zemi -

16
00:01:35,620 --> 00:01:38,259
Vietnam.

17
00:01:47,424 --> 00:01:51,031
BÍLÝ DŮM VZDÁVÁ POCTU

18
00:01:52,723 --> 00:01:57,060
NAŠIM VÁLEČNÝM ZAJATCŮM

19
00:02:14,373 --> 00:02:19,833
Mohu vám říci,
když se ohlížím za těmi měsíci a roky,

20
00:02:19,862 --> 00:02:23,718
během nichž jsme poznali
manželky a matky

21
00:02:23,754 --> 00:02:28,202
vás, válečných zajatců,

22
00:02:28,220 --> 00:02:35,133
že to byly a jsou ty nejstatečnější,
nejskvělejší ženy, jaké jsem kdy potkal.

23
00:02:36,744 --> 00:02:40,351
Podá-li mi někdo mou oficiální sklenku,
rád bych pronesl přípitek.

24
00:02:41,749 --> 00:02:43,078
........