1
00:00:04,174 --> 00:00:05,924
Vyhráli jsme ve velké válce.

2
00:00:07,049 --> 00:00:08,507
Teď vyhrajeme v té poslední.

3
00:00:08,883 --> 00:00:11,007
Cílem je teď
odstranit Cersei,

4
00:00:11,090 --> 00:00:12,965
bez likvidace Králova přístaviště.

5
00:00:15,299 --> 00:00:16,924
Míříš do Králova přístaviště?

6
00:00:17,132 --> 00:00:18,965
Mám tam nevyřízený účty.

7
00:00:19,257 --> 00:00:20,174
Já taky.

8
00:00:20,424 --> 00:00:22,257
Neplánuju, že bych se vrátil.

9
00:00:23,090 --> 00:00:24,424
Ani já ne.

10
00:00:26,049 --> 00:00:29,299
Vždycky jsem chtěla
být u popravy tvé sestry.

11
00:00:30,257 --> 00:00:31,924
Zdá se, že nebudu mít šanci.

12
00:00:33,174 --> 00:00:34,716
Zůstaň se mnou.

13
00:00:35,924 --> 00:00:37,090
Prosím.

14
00:00:37,507 --> 00:00:38,924
Cersei je plná nenávisti.

15
00:00:41,424 --> 00:00:42,466
A já taky.

16
00:00:51,341 --> 00:00:52,799
Musím vám něco říct.

17
00:00:55,299 --> 00:00:58,257
Ale přísahejte,
že to nikomu neprozradíte.

18
00:00:58,341 --> 00:01:01,424
Co když je někdo jiný?
Někdo lepší?

19
00:01:01,883 --> 00:01:04,633
V určité chvíli si zvolíš někoho,
komu věříš

20
00:01:04,716 --> 00:01:06,049
a za koho bojuješ.

21
00:01:06,132 --> 00:01:08,341
I když víš, že je to chyba?

22
00:01:11,332 --> 00:01:12,833
Jeho nárok na trůn je silnější.

23
00:01:12,916 --> 00:01:14,257
Pokaždé, když se Targaryen narodí,

24
00:01:14,341 --> 00:01:15,341
bohové si hodí mincí.
........