1
00:00:00,867 --> 00:00:03,067
- V minulých častiach The Resident...
- Pred pár týždňami

2
00:00:03,077 --> 00:00:05,602
ma skvelý muž, ktorý ma
miloval, požiadal o ruku.

3
00:00:05,612 --> 00:00:09,069
Pridlho som rozmýšľala, až zmenil názor.

4
00:00:09,080 --> 00:00:11,656
- Počkať, toto je pre nás?
- Áno, pravdaže to je pre nás.

5
00:00:11,667 --> 00:00:14,824
- Môžeme mať vírivku. Chovať kurčatá.
- Čo?

6
00:00:14,835 --> 00:00:17,091
Nenasťahujem sa s tebou, tak ma nechaj.

7
00:00:17,102 --> 00:00:18,912
Ak nechceš ísť vpred, kvôli mne,

8
00:00:18,923 --> 00:00:21,730
- je čas vziať späť.
- Takže moje obličky nebudú znovu fungovať?

9
00:00:21,741 --> 00:00:23,302
Musíš zostať na dialýze

10
00:00:23,312 --> 00:00:25,471
- do konca svojho života, Jess.
- No tak.

11
00:00:25,481 --> 00:00:27,072
Musí tu byť iná možnosť.

12
00:00:27,082 --> 00:00:29,007
Nie je to, že by si nemohol
dať Jessie svoju obličku,

13
00:00:29,017 --> 00:00:30,276
ide o to, že nechceš!

14
00:00:30,286 --> 00:00:32,745
Prečo nemôžeš aspoň raz, aspoň raz,

15
00:00:32,755 --> 00:00:34,089
urobiť niečo nesebecké?

16
00:00:49,138 --> 00:00:51,530
To je presne moja pointa!

17
00:01:14,397 --> 00:01:16,522
Ahoj, tu je Kyle. Viete, čo máte robiť.

18
00:02:14,223 --> 00:02:17,100
Čo je? Všetko v poriadku?

19
00:02:18,227 --> 00:02:20,229
Môžem ísť dnu?

20
00:02:27,631 --> 00:02:29,432
Pozri...

21
00:02:31,374 --> 00:02:33,632
Veľa som o nás rozmýšľala.

22
00:02:33,642 --> 00:02:36,716
A uvedomila som si
niečo, tak si ma vypočuj.

23
00:02:38,046 --> 00:02:40,082
Pravdaže.

........