1
00:00:01,375 --> 00:00:02,792
<i>V předchozích dílech
The Big Bang Theory...</i>

2
00:00:03,125 --> 00:00:05,542
Nezvratně jsme dokázali
super-asymetrii

3
00:00:05,667 --> 00:00:08,625
a přesto si připadáme
jako podvodníci.

4
00:00:08,750 --> 00:00:10,167
Měl by pro to
být výraz.

5
00:00:10,250 --> 00:00:12,917
Ale proboha živýho.
Pro to <i>existuje</i> výraz!

6
00:00:12,917 --> 00:00:14,875
Říká se tomu
"syndrom podvodníka"

7
00:00:14,875 --> 00:00:16,000
a ten vy nemáte!

8
00:00:16,000 --> 00:00:18,458
Protože ho nemůžete mít,
když <i>jste</i> podvodníci!

9
00:00:18,458 --> 00:00:19,625
A to vy <i>jste</i>!

10
00:00:19,792 --> 00:00:22,375
To my jsme objevili
super-asymetrii!

11
00:00:22,375 --> 00:00:24,875
Takže jestli se tady má někdo cítit,
že má syndrom podvodníka,

12
00:00:24,917 --> 00:00:27,500
tak jsme to my, protože
my nejsme podvodníci!

13
00:00:27,542 --> 00:00:28,375
To <i>oni</i> jsou!

14
00:00:28,417 --> 00:00:30,750
Jste podvodníci
a šarlatáni!

15
00:00:34,250 --> 00:00:36,458
Myslím, že rektor Siebert
se snaží říct,

16
00:00:36,458 --> 00:00:39,208
že tohle je překážka a měli
bychom upravit naši strategii.

17
00:00:39,250 --> 00:00:41,792
Omlouvám se.
Prostě se... ve mě něco zlomilo.

18
00:00:41,833 --> 00:00:44,917
Tak vy se omlouváte!
Takže je hned všechno v pohodě!

19
00:00:45,375 --> 00:00:47,542
Poslouchejte, máte šanci
získat Nobelovu cenu

20
00:00:47,542 --> 00:00:48,708
a jen si to kazíte.

21
00:00:48,792 --> 00:00:51,333
Myslím, že rektor Siebert
se snaží říct,
........