1
00:00:04,715 --> 00:00:09,743
Natočeno podle knih
"Poustevník" a "Honící psi" od Jorn Lier Horsta.

2
00:00:20,520 --> 00:00:24,336
Lidé dávají úhoře do studní,
aby ji vyčistili od parazitů.

3
00:00:24,360 --> 00:00:27,576
Mohlo jich být až osmdesát.
Rozmačkali se navzájem.

4
00:00:27,600 --> 00:00:29,176
K čertu.

5
00:00:29,200 --> 00:00:33,536
Musíme pořídit video předtím,
než pošleme ostatky do Osla.

6
00:00:33,560 --> 00:00:35,016
Dobře.

7
00:00:35,040 --> 00:00:39,936
To je ono. Hned ráno si to
znovu pořádně prohlédneme.

8
00:00:39,960 --> 00:00:42,856
Všechno zašleme do Osla,
aby na tom mohli začít pracovat.

9
00:00:42,880 --> 00:00:45,816
Dobře.
Jsou to ostatky jedné osoby?

10
00:00:45,840 --> 00:00:49,616
Chci vědět, jestli ty kosti patří
stejné dívce.

11
00:00:49,640 --> 00:00:51,047
Nejedná se o dívku.

12
00:00:54,040 --> 00:00:57,780
Tahle pánevní kost patřila muži.

13
00:00:58,020 --> 00:01:02,334
Odhaduji dospělý muž středního věku.

14
00:01:03,840 --> 00:01:09,816
První oběť.
Ten, jemuž Godwin ukradl život. A když...

15
00:01:09,840 --> 00:01:15,616
Když zjistíme, kdo to byl,
zjistíme i čí totožnost si přivlastnil.

16
00:01:15,640 --> 00:01:17,212
Ano.

17
00:01:26,640 --> 00:01:32,096
- Mohla jsi to být ty.
- Vrátíš se domů a zavoláš mu?

18
00:01:32,120 --> 00:01:35,216
Co mám udělat s jeho číslem?

19
00:01:35,240 --> 00:01:40,896
- Mám mu zavolat?
- Opovaž se. Ne! - Dobře. Fajn, fajn.

20
00:01:40,920 --> 00:01:44,736
- To číslo dal přece tobě.
- Ano.

21
00:02:20,560 --> 00:02:21,920
Haló?

22
00:03:55,800 --> 00:04:02,056
- Muž mezi 45-60 lety.
........