1
00:00:14,681 --> 00:00:18,227
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:23,607 --> 00:00:24,525
<i>Rýsuje se na obzoru.</i>

3
00:00:25,275 --> 00:00:26,401
<i>Pořád tam čeká.</i>

4
00:00:27,569 --> 00:00:28,946
<i>Budoucnost, myslím.</i>

5
00:00:29,738 --> 00:00:30,906
<i>A pak najednou...</i>

6
00:00:31,281 --> 00:00:32,241
<i>Je tady.</i>

7
00:00:34,034 --> 00:00:36,119
<i>Poslední prázdniny,</i>
<i>na které jsme čekali</i>

8
00:00:36,203 --> 00:00:38,080
<i>od prvního dne maturitního ročníku</i>

9
00:00:39,206 --> 00:00:40,457
MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ

10
00:00:40,791 --> 00:00:41,708
<i>Letní prázdniny.</i>

11
00:00:43,460 --> 00:00:45,837
<i>Poslední šance se o nic nestarat.</i>

12
00:00:48,090 --> 00:00:48,924
<i>Něco zrušit.</i>

13
00:00:49,007 --> 00:00:50,425
ÚKOL - 3. 6.
ROZCHOD S ERIN

14
00:00:51,176 --> 00:00:52,386
<i>Užívat si.</i>

15
00:00:53,679 --> 00:00:54,721
<i>Spřádat plány.</i>

16
00:00:55,389 --> 00:00:56,848
ZÍSKAT ZKUŠENOSTI

17
00:00:57,599 --> 00:00:58,642
<i>Nebo udělat plán B.</i>

18
00:00:58,725 --> 00:00:59,726
POŘADNÍK

19
00:01:02,062 --> 00:01:05,107
<i>Poslední šance milovat sebe sama.</i>

20
00:01:05,983 --> 00:01:08,235
<i>Nebo předstírat, že jste někdo jiný.</i>

21
00:01:11,947 --> 00:01:13,323
<i>Sedmdesát dva dní.</i>

22
00:01:14,241 --> 00:01:16,785
<i>Poslední příležitost</i>
<i>dotáhnout školní lásky.</i>

23
00:01:16,952 --> 00:01:18,453
<i>Udělat pár hloupých rozhodnutí...</i>

24
00:01:18,537 --> 00:01:19,746
Už přijel!

25
........