1
00:00:05,000 --> 00:00:07,000
Pro www.Titulky.com

2
00:00:28,500 --> 00:00:32,500
podle anglických titulků autora "hadilan"
opensubtitles.org/subtitles/7749438

3
00:00:40,250 --> 00:00:42,250
přeložil XNDRW

4
00:00:52,000 --> 00:00:59,001
ROK: 2018
Měsíční Náckové napadli národy Země

5
00:01:07,359 --> 00:01:10,993
Hey all the people?
? Nazdar všichni lidé

6
00:01:11,113 --> 00:01:15,164
Children of the Earth?
? děti Země

7
00:01:15,284 --> 00:01:17,791
This sentinel of the holy grail?
? Tenhle strážce svatého grálu

8
00:01:17,911 --> 00:01:22,838
The guardians of brave?
? Ti strážci statečných

9
00:01:22,958 --> 00:01:26,341
Why must you always kill?
? Proč musíš vždycky zabít

10
00:01:26,461 --> 00:01:30,012
And why must you die?
? a proč musíš zemřít

11
00:01:30,132 --> 00:01:35,127
Go ask your lord to help you, god??
Tak jdi a požádej svého Pána, pomáhej Bůh

12
00:01:37,514 --> 00:01:40,856
Man makes disasters?
? Člověk působí katastrofy

13
00:01:40,976 --> 00:01:44,651
Spreading the disease?
? šíří nemoci

14
00:01:44,771 --> 00:01:48,530
He produces deadly wars?
? Tento vyrábí smrtící války

15
00:01:48,650 --> 00:01:52,451
Much easier than peace?
? daleko jednodušeji než mír

16
00:01:52,571 --> 00:01:55,996
He will choose misery?
? vždycky vybere bídu

17
00:01:56,116 --> 00:01:58,707
Against prosperity?
? místo blaha.

18
00:01:58,827 --> 00:02:03,822
And this is why you can't be free?? A
to je důvod proč nemůžete být svobodní

19
00:02:07,377 --> 00:02:10,916
Skies are your shepherd?
? Obloha je vašim pastýřem

20
00:02:11,901 --> 00:02:14,341
Or it is really a blasphemy?
? Nebo je to opravdu rouhání

21
00:02:14,885 --> 00:02:17,142
........