1
00:00:00,960 --> 00:00:03,879
<i>Šťastný poslední den
před zimními prázdninami, Greendale!</i>

2
00:00:03,963 --> 00:00:08,551
<i>Čas, kdy navštěvujeme naše milované.
Někteří z vás budou cestovat až tři míle!</i>

3
00:00:08,634 --> 00:00:11,095
<i>Nezapomeňte navštívit naši
pohádkovou zimní říši na nádvoří,</i>

4
00:00:11,178 --> 00:00:14,348
<i>kde rozdáváme katalogy
předmětů na přístí semestr.</i>

5
00:00:17,601 --> 00:00:20,104
<i>Wow, co je to za zvuk?</i>

6
00:00:20,187 --> 00:00:23,774
<i>Jsou to světské boty
ťapkající po střeše?</i>

7
00:00:25,026 --> 00:00:27,695
No, musí to být ještě
další známka toho,

8
00:00:27,737 --> 00:00:30,281
že je tohle ta doba,

9
00:00:30,364 --> 00:00:35,703
protože šeptanda je taková,
že je necírkevní Pan Zima

10
00:00:35,745 --> 00:00:38,205
právě na své cestě
do studentské místnosti!

11
00:00:39,623 --> 00:00:43,085
Leze mi krkem, jak se děkan
pořád snaží být tak nestranný.

12
00:00:43,294 --> 00:00:46,213
Pierci, chtěl bych tě pochválit,
žes to nechal být.

13
00:00:46,297 --> 00:00:49,175
Nestranný... Teď mi to dochází.

14
00:00:49,216 --> 00:00:51,427
Zní to jako "nasraný",
taky mi to došlo.

15
00:00:51,510 --> 00:00:53,429
Takže, všichni máme pořád Vánoce

16
00:00:53,512 --> 00:00:55,473
a já jsem vám všem
udělala takový malý dárek,

17
00:00:55,556 --> 00:00:57,350
protože jste jako moje nová rodina.

18
00:00:57,433 --> 00:00:59,226
"C-B-U-B-J"?

19
00:00:59,268 --> 00:01:03,898
Jestli to znamená "Co by udělal Billy Joel?",
určitě by napsal další idiotskou písničku.

20
00:01:03,981 --> 00:01:06,192
Jo, a máš to, Billy Joele.

21
00:01:06,233 --> 00:01:07,401
- Kdo to je?
- Nevím.

22
00:01:07,443 --> 00:01:11,405
........