1
00:00:01,743 --> 00:00:03,214
<i>V minulých dílech Eureky...</i>

2
00:00:03,534 --> 00:00:05,071
Šerif Jack Carter,
Tess Fontana.

3
00:00:05,072 --> 00:00:06,775
Tess a já jsme staré kamarádky.

4
00:00:06,776 --> 00:00:09,818
- Ty jsi nová vedoucí Sekce 5?
- Ahoj.

5
00:00:09,819 --> 00:00:12,159
Duncane,
jak dobře se doopravdy známe?

6
00:00:12,160 --> 00:00:18,277
Naše naděje, naše sny,
naše reakce na překvapení?

7
00:00:18,278 --> 00:00:22,690
Myslím, že budu potřebovat čas,
abych o tom popřemýšlel.

8
00:00:22,691 --> 00:00:28,775
Ty a Henry na něčem pracujete...
Na signálu, že?

9
00:00:28,776 --> 00:00:32,319
- Budeš potřebovat veškerou pomoc.
- Henry, co to říkáš?

10
00:00:32,320 --> 00:00:35,563
Říkám, že tam venku něco je
a směřuje to přímo na nás.

11
00:00:35,564 --> 00:00:36,899
Přímo na Eureku.

12
00:00:43,320 --> 00:00:44,889
Co to všechno je?

13
00:00:44,890 --> 00:00:46,762
Děláme dětské album pro chlapce.

14
00:00:47,933 --> 00:00:50,574
- Úsměv, strejdo Jacku.
- Díky.

15
00:00:50,575 --> 00:00:52,346
S.A.R.A.H., tisk.

16
00:00:52,347 --> 00:00:54,018
<i>Ráda vytvořím virtuální album</i>

17
00:00:54,019 --> 00:00:56,692
<i>s holografickými grafy růstu</i>
<i>a zaznamenaným zvukem.</i>

18
00:00:57,829 --> 00:00:59,433
To je dobrý, S.A.R.A.H.

19
00:00:59,434 --> 00:01:02,108
Některé věci je lepší dělat pro staru.

20
00:01:02,109 --> 00:01:03,345
Jo.

21
00:01:03,346 --> 00:01:04,650
Ozval se Duncan?

22
00:01:04,651 --> 00:01:05,786
Tati!

23
00:01:05,787 --> 00:01:07,457
........