1
00:00:06,006 --> 00:00:08,967
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,386 --> 00:00:15,974
ROK 39 N. L.

3
00:01:07,818 --> 00:01:09,319
Co jsi to udělala?

4
00:01:10,737 --> 00:01:12,990
Vážně sis myslela, že
bych zradila svého bratra?

5
00:01:20,789 --> 00:01:21,790
Jak jsi mohla?

6
00:01:23,875 --> 00:01:25,168
Co ti řekla?

7
00:01:25,877 --> 00:01:28,005
Řekla ti, že to byl její nápad?

8
00:01:28,088 --> 00:01:30,090
- On lže.
- Je to pravda.

9
00:01:30,382 --> 00:01:32,384
- Přišla za námi…
- Zavři hubu!

10
00:01:33,719 --> 00:01:36,179
Víš, že jsem ti nikdy neublížila.

11
00:01:36,680 --> 00:01:37,848
Neposlouchej ji!

12
00:01:43,854 --> 00:01:45,147
Odveďte je.

13
00:01:55,198 --> 00:01:56,116
Všechny.

14
00:01:58,535 --> 00:01:59,453
Ne!

15
00:01:59,536 --> 00:02:00,787
Ne, ne, prosím!

16
00:02:01,163 --> 00:02:02,414
Prosím! Oni lžou!

17
00:02:02,623 --> 00:02:04,166
Oni ti lžou!

18
00:02:05,375 --> 00:02:06,668
Lžou!

19
00:03:50,355 --> 00:03:53,275
<i>Za pouhé dva roky na postu římského císaře</i>

20
00:03:54,151 --> 00:03:57,279
<i>eliminoval Caligula</i>
<i>téměř všechny své spojence.</i>

21
00:03:59,239 --> 00:04:01,825
<i>Teď okusil nejhorší možnou zradu,</i>

22
00:04:04,494 --> 00:04:06,830
<i>když odhalil spiknutí s cílem ho zabít,</i>

23
00:04:07,914 --> 00:04:09,958
<i>vedené jeho vlastními sestrami.</i>

24
00:04:14,379 --> 00:04:19,134
Spiknutí tří dýk bylo jedním
z nejnebezpečnějších
........